Het schepencollege liet de Sint-Antoniuskapel, die al een hele tijd in slechte staat verkeert, restaureren. Aanvankelijk was er een offerte van de aannemer van 14.890,93 euro. Donderdag presenteerde het schepencollege de gemeenteraadsleden een extra kost van maar liefst 11.062,17 euro. Met btw gaat het over een totaalbedrag van 28.137,10 euro of ongeveer 75 procent meer.
...

Het schepencollege liet de Sint-Antoniuskapel, die al een hele tijd in slechte staat verkeert, restaureren. Aanvankelijk was er een offerte van de aannemer van 14.890,93 euro. Donderdag presenteerde het schepencollege de gemeenteraadsleden een extra kost van maar liefst 11.062,17 euro. Met btw gaat het over een totaalbedrag van 28.137,10 euro of ongeveer 75 procent meer."We hebben er begrip voor dat er bij een dergelijk werk een extra kostprijs kan zijn, maar hier kost de eindafrekening bijna het dubbele omwille van nieuwe arduinstukken die aanvankelijk niet in de offerte stonden. Onze fractie kan dat niet aanvaarden en goedkeuren", zegt Marnic Vandenbroucke (N-VA).Schepen Rudy Rommens (CD&V) haalde allerlei argumenten aan die die meerprijs zouden kunnen staven. "Ik zit zelf in de bouwsector en ik weet dat je bij tal van projecten nooit weet waar je uitkomt", zei hij. "En als je iets doet moet je het goed doen. Hadden we voor dit werk een studiebureau aangesteld, dan zou de factuur nog duurder uitgevallen zijn."Francis Bonte van Trots op Lendlee sloot zich bij de visIe van de N-VA aan. "Ik zit ook in de bouw, dan wel als hoofdboekhouder, en als wij offertes maken voor de klanten, dan mogen die niet zoveel afwijken van de eindfactuur. Het mag niet zomaar een raming zijn zoals dat hier bij de restauratie van de kapel gebeurde. Een gemeente mag niet zo omspringen met geld, want er zijn ook nog andere zaken die belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de subsidies van de verenigingen waar maar een pot van 8.000 euro verdeeld wordt.""Bovendien is er ook nog een misrekening van de btw, waardoor de eindafrekening ook al 500 euro minder zou kosten", voegde Marnic er nog aan toe."Voorzitter Pedro Ketels (CD&V) probeerde het nog met argumenten als 'de aannemer is ter goeder trouw' en 'we stelden geen architect aan want dan zou het nog duurder zijn' maar verdaagde na overleg met zijn meerderheid het punt naar de volgende zitting. Ja, er roert wat in de Lendeleedse gemeenteraad!(IB)