"Was de taxshift er niet geweest, dan hadden we ook de personenbelasting kunnen verlagen", zei schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V).
...

"Was de taxshift er niet geweest, dan hadden we ook de personenbelasting kunnen verlagen", zei schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V).De financiële toestand van de gemeente Lendelede evolueert gunstig "De schuldgraad is met 2,2 miljoen euro of plusminus 25 procent gedaald sinds het begin van deze legislatuur", aldus Rudy Rommens. "Er is dus ruimte om de opcentiemen van 1900 naar 1875 te brengen. De milieubelasting voor gezinnen met minder dan 3 kinderen ten laste gaat van 80 naar 70 euro, voor de gezinnen met minstens 3 kinderen van 50 naar 40 euro."Francis Bonte van Samen voor Lendelede vindt dat er gezien de gunstiger financiële toestand ook ruimte was voor een verlaging van de personenbelasting, die 8 procent bedraagt. "We doen niet mee aan steekvlampolitiek en houden het nu bij voorzichtige belastingverlagingen in functie van een langetermijnvisie", repliceerde de schepen. "Ik geef eerlijk toe dat de conjunctuur de laatste jaren voor ons meezat, maar we weten niet wat de toekomst zal brengen. Vandaar dat we de aanvullende personenbelasting op hetzelfde peil als voorgaande jaren houden."Lendelede investeert de komende 2 jaar meer dan 5 miljoen euro. "Onder andere in voetpaden en zonnepanelen. Maar het grootste deel daarvan gaat naar de verdere ontwikkeling van de site Nelca, waar na de vakantie van 2017 de wegeninfrastructuur aan gelegd wordt. 1,5 miljoen euro is voor de rekening van de gemeente, de rest voor Leiedal, Infrax en de Vlaamse overheid."(IB)