Lendelede stapt in die burgercoöperatie voor 2.500 euro. "Aanvankelijk vroeg Leiedal dat alle steden en gemeenten 5.000 euro kapitaal zoude i...

Lendelede stapt in die burgercoöperatie voor 2.500 euro. "Aanvankelijk vroeg Leiedal dat alle steden en gemeenten 5.000 euro kapitaal zoude inbrengen voor de oprichting, maar wij vinden als lokaal bestuur van een kleine gemeente dat die bijdrage kleiner mag zijn dan de bijdrage van de grotere gemeenten of steden", zegt milieuschepen Rudy Rommens (CD&V). "Vandaar dat we dat bedrag van 5.000 euro halveerden. Daardoor zullen de inwoners van onze gemeente die zelf niet investeren in onder andere zonnepanelen in de toekomst toch de kans te krijgen te investeren in hernieuwbare energie. De prijs van 1 aandeel zal 250 euro kosten met een maximum van 5.000 euro. Elke aandeelhouder krijgt een stem." (IB)