De opcentiemen dalen van 1875 naar 1180, al gaat het hier om een louter technische operatie omdat Vlaanderen zijn basisheffing optrekt. De personenbelasting blijft op 8 procent. "Door de nationale taxshift zullen de Lendeledenaren in de komende jaren 5...

De opcentiemen dalen van 1875 naar 1180, al gaat het hier om een louter technische operatie omdat Vlaanderen zijn basisheffing optrekt. De personenbelasting blijft op 8 procent. "Door de nationale taxshift zullen de Lendeledenaren in de komende jaren 556.000 euro minder belastingen betalen en dat zal al in het loonzakje van januari merkbaar zijn", aldus Rudy Rommens. "In 2018 investeren we 1.357.201 euro. De grootste posten:510.400 voor de verdere uitbouw van de site Nelca en 380.000 euro voor onder andere het vernieuwen van voetpaden en het aanleggen van fietssuggestiestroken."Volgens de schepen haalt Lendelede de in 2012 vooropgestelde doelstellingen om minstens 1 miljoen te sparen, meer dan 2 miljoen te investeren en de schuld met minstens 2 miljoen te verminderen. "Eind 2019 zal die trouwens met meer dan 3 miljoen verminderd zijn. En de eerstkomende 3 jaar worden geen nieuwe leningen aangegaan."De oppositie bood zo goed als geen weerwerk. Alleen Francis Bonte (Samen voor Lendelede) vond dat een budget 2018 en een meerjarenplanning opmaken, vertrekkende vanuit de rekening 2016, niet de goede manier is. "Als raadsleden krijgen we ook alleen maar een opsomming van investeringen zonder dat die nader gespecifieerd worden. Dat is jammer." (IB)