"Voor de opmaak van ons actieplan zochten we binnen de bestaande leidraad van 'Ouders van Verongelukte Kinderen' (OVK) welke punten we best zouden realiseren. Uiteindelijk kwamen we tot zeven doelstellingen, waaronder een verk...

"Voor de opmaak van ons actieplan zochten we binnen de bestaande leidraad van 'Ouders van Verongelukte Kinderen' (OVK) welke punten we best zouden realiseren. Uiteindelijk kwamen we tot zeven doelstellingen, waaronder een verkeersveiligheidsanalyse, afstemmen mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren, sensibilisatiecampagne verkeerseducatie voor scholen en een verkeersveilige dag op 29 mei. Voor de realisatie van die punten werkt de gemeente nauw samen met de scholen en de politiezone Vlas""Niet betrokken"Francis Bonte (Samen voor Lendelede) vond het jammer dat de oppositie nooit bij de opmaak van dat veiligheidsplan betrokken werd. En de N-VA sloot zich daarbij aan. "We moeten dergelijke zaken altijd vaststellen in verslagen van het schepencollege en vervolgens op de gemeenteraad", zei Jan Gheysens. "We zijn wel verheugd dat de vraag voor een actieplan gesteld werd door de vzw OVK en het actieplan daaruit voortvloeit. Het bevat ook punten die wij in et verleden al aanhaalden in diverse gemeenteraden."(IB)Meer gemeenteraadsnieuws in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbodede editie Izegem, van vrijdag 1 mei 2015.