In de Leenstraat wordt al geruime tijd veel te snel gereden. Daarom werd beslist om in de straat enkele snelheidsremmende plateaus en sluizen aan te brengen. Goed voor een kostenplaatje van 244.235 euro, exclusief btw. Dirk Van Walleghem (CD&V) vond dit een grote uitgave, rekening houdend met het feit dat de Leenstraat binnen enkele jaren allicht geheel zal worden vernieuwd in het kader van rioleringswerken. "Kunnen we geen testopstelling maken voor een periode van zes maa...