"Voor de samenstelling van het nieuwe schepencollege," aldus burgemeester Bart Dochy, "dient rekening gehouden te worden met het feit dat op Vlaams niveau werd vastgelegd dat iedere gemeente met één schepen minder wordt bestuurd. De inkanteling van gemeente en OCMW betekent ook een bijzondere uitdaging. "
...