"Was de kas nu leeg? Is de gemeente verarmt?", smeet Laurent Hoornaert namens Tope 8920 schepen Dominique Cool (N-VA) voor de voeten bij zijn toelichting over de jaarrekening 2018. Vanuit de oppositie sloeg de huidige schepen van financiën vaak de trom over de lege portefeuille van de gemeente. Bij het afsluiten van het boekjaar blijkt nu dat de gemeente en OCMW samen beschikken over 12,5 ...