"Was de kas nu leeg? Is de gemeente verarmt?", smeet Laurent Hoornaert namens Tope 8920 schepen Dominique Cool (N-VA) voor de voeten bij zijn toelichting over de jaarrekening 2018. Vanuit de oppositie sloeg de huidige schepen van financiën vaak de trom over de lege portefeuille van de gemeente. Bij het afsluiten van het boekjaar blijkt nu dat de gemeente en OCMW samen beschikken over 12,5 ...

"Was de kas nu leeg? Is de gemeente verarmt?", smeet Laurent Hoornaert namens Tope 8920 schepen Dominique Cool (N-VA) voor de voeten bij zijn toelichting over de jaarrekening 2018. Vanuit de oppositie sloeg de huidige schepen van financiën vaak de trom over de lege portefeuille van de gemeente. Bij het afsluiten van het boekjaar blijkt nu dat de gemeente en OCMW samen beschikken over 12,5 miljoen euro aan liquide middelen. Voor de gemeente is het de helft beter dan begroot."Na aftrek van de openstaande facturen vallen we terug op 9 miljoen euro. Van dat bedrag moet de rekening van de renovatie van de dorpskern Langemark, het nieuwe diftarpark en de aanbouw aan het gemeentehuis nog betaald worden. Rest een bedrag van 1 miljoen", puzzelde de schepen van financiën de getallen bijeen."Zijn we dan blut", probeerde Laurent Hoornaert opnieuw. "Rekening houdend met wat we nog moeten betalen aan investeringen is de kas leeg", reageerde Dominique Cool.Daarmee was Laurent Hoornaert duidelijk niet akkoord. "Er is een gezamenlijke autofinancieringsmarge 1,3 miljoen euro. Zonder het financieel evenwicht te verstoren, kan je gerust 10 miljoen euro lenen. Daarmee kan je nieuw beleid voeren. Uiteraard moet je dan keuzes maken."De burgemeester kwam tussen om de discussie te beëindigen. "Het meerjarenplan stellen we tegen het einde van het jaar voor. Dat zal meer duidelijkheid verschaffen."Een ander puntje waarmee Laurent Hoornaert de schepen kietelde was zijn "Woord vooraf" in het gemeentelijk infoblad. Daarin schreef Dominique Cool "directe betrokkenen moeten wennen aan nieuwe prioriteiten". "Vroeger kon CD&V besturen met een klein partijtje en de grote lijnen uitzetten. Nu zijn beide meerderheidspartijen bijna even groot. Voor CD&V is het wennen dat het idee van de BKO en de kerk in Poelkapelle ter discussie staat", antwoordde Dominique Cool. "Een voorwoord vraagt toch neutraliteit in een officieel gemeentelijk blad", hield Hoornaert vol.(PCO)