Het meerjarenplan loopt tot 2019 en sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 202.268 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 1.061.945 euro. D...