Het meerjarenplan loopt tot 2019 en sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 202.268 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 1.061.945 euro. D...

Het meerjarenplan loopt tot 2019 en sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 202.268 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt in 2019 1.061.945 euro. Dat houdt in dat er ook in de volgende legislatuur nog marge is om leningen op te nemen.Het investeringsbudget wordt geraamd op 4.345.228 euro, met als grootste klepper ooit de dorpskernvernieuwing in Langemark.Volgens N-VA is de financiële toestand niet zo rooskleurig als het OCMW 8 miljoen euro zou moeten opnemen als een bijkomende vleugel voor het wzc gebouwd wordt. Daarnaast stellen ze de aangroei van de loonkosten in vraag. "Voor de gemeente vermindert het personeel met 10% en stijgt de loonmassa met 15%", zei Dominique Cool (N-VA).Na een traject van 20 jaar werd de gunning van de dorpskernvernieuwing door alle partijen goedgekeurd.(pco)