Toekomstig burgemeester Lieven Vanbelleghem en schepenen Marleen Soete, Dominique Cool, Peter Vantomme en Johan Vanysacker presenteerden de beleidsprioriteiten voor de periode 2019-2014. Grote omwentelingen zijn er niet te verwachten, er wordt verder gebouwd op wat eerder is gerealiseerd of in de pijplijn zit.
...

Toekomstig burgemeester Lieven Vanbelleghem en schepenen Marleen Soete, Dominique Cool, Peter Vantomme en Johan Vanysacker presenteerden de beleidsprioriteiten voor de periode 2019-2014. Grote omwentelingen zijn er niet te verwachten, er wordt verder gebouwd op wat eerder is gerealiseerd of in de pijplijn zit.Voor het luik financieel beleid wordt nadrukkelijker gezegd dat de exploitatie-uitgaven onder controle moeten gehouden worden. Dominique Cool (N-VA) is schepen van Financiën en is verantwoordelijk voor het sociaal overleg en de erediensten.Marleen Soete (CD&V) combineert burgerzaken met sociale zaken en wzc De Boomgaard. Haar geliefkoosde bevoegdheid van cultuur verschuift naar Johan Vanysacker (CD&V). Daar wordt alles gecentraliseerd onder de noemer 'vrije tijd', conform het personeelsorganigram. Na 2 jaar wordt zijn mandaat overgenomen door dorps- en partij genoot Eddy Vanacker. De bevoegdheid van landbouw verhuist dan naar Dominique Cool. Peter Vantomme (N-VA) krijgt ruimtelijke ordening en milieu op zijn bord. Lieven Vanbelleghem voert de taken uit die samenvallen met zijn bevoegdheid van burgemeester en blijft openbare werken beheren. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente wordt de agenda van het schepencollege en de gemeenteraad een zware dobber. Daarom zullen zaken zoals een put in het wegdek geweerd worden uit de gemeenteraad. Lieven Vanbelleghem benadrukte de goede samenwerking en de wil om tot een nieuwe coalitie te komen. "Er is eerst gesproken over de inhoud en pas dan over de postjes", zei Dominique Cool.(PCO - foto PCO)