Koen Van den Heuvel (CD&V) is nog niet zo lang minister van Landbouw. Hij volgt Joke Schauvliege op. Op zijn drukke programma staan enkele bedrijfsbezoeken. Sint-Amandshof stond op zijn lijstje en Lieven en Tania gaven een boeiende rondleiding aan de minister. "De bedoeling van dit bezoek kadert binnen een aantal geplande bedrijfsbezoeken en is tevens de ...

Koen Van den Heuvel (CD&V) is nog niet zo lang minister van Landbouw. Hij volgt Joke Schauvliege op. Op zijn drukke programma staan enkele bedrijfsbezoeken. Sint-Amandshof stond op zijn lijstje en Lieven en Tania gaven een boeiende rondleiding aan de minister. "De bedoeling van dit bezoek kadert binnen een aantal geplande bedrijfsbezoeken en is tevens de manier om de landbouwsector beter te leren kennen. Ik ben nog niet zolang minister van Landbouw en voor mij is het belangrijk dat ik de sector beter leren kennen. Eerder vandaag bracht ik een bezoek aan een zorgboerderij in Nevele. Volgende week ga ik langs naar een fruitbedrijf, maar vandaag is dit varkensbedrijf aan de orde".Sint-Amandshof kwam al eerder in de kijker en dit vooral omdat het varkensbedrijf werkt op duurzaamheid en dierenwelzijn. Ze beschikken over een moderne kijkstal, waar bezoekers altijd terecht kunnen om de levenskwaliteit van de varkens in levende lijve te zien. Uniek aan de stal is dat de dieren veel ruimte hebben en vrij rondlopen. Ze werken met een uniek zuiveringssysteem voor de varkensmest. De mest wordt eerst gescheiden en daarna natuurlijk gezuiverd door een groot rietveld. Dit veld bevindt zich achter het varkensbedrijf. Ten slotte wordt het gezuiverde water geloosd. Zaakvoerders Lieven en Tania gaven de minister de nodige uitleg over de werking en het doel van hun bedrijf. "Dit varkensbedrijf is belangrijk voor de landbouwsector. Het biedt een maatschappelijke factor en bewaart het draagvlak. Er kunnen hier schoolbezoeken plaatsvinden en de kinderen steken er iets van op. Daarnaast is het zuiveringssysteem voor de varkensmest heel erg innovatief. Het dierenwelzijn is hier heel belangrijk en dat is goed. Dit bedrijf is alvast een uitdaging voor onze landbouw". (NS/foto Nele)