Laatste gemeenteraadszitting voor 2018 in Meulebeke zonder al te veel hindernissen

De laatste gemeenteraadszitting van de huidige legislatuur telde slechts drie agendapunten en twee bijkomende punten van de N-VA-fractie.

De Vanderheerenlaan in wording. © Foto LB

Het voorstel de straat in de nieuwe bedrijvenzone Gavershoek te benoemen als ‘Vanderheerenlaan’ werd unaniem goedgekeurd. De budgetwijziging 2018 werd door financieel directeur Wullaert toegelicht. Het betreft hier enkele kleine verschuivingen binnen de gedane investeringen. De verdeling van de toelagen 2018 aan de Meulebeekse verenigingen werd unaniem goedgekeurd.

N-VA vroeg het college om een veiliger situatie voor de zwakke weggebruikers die komen uit de Abeeldreef. Zij hebben voorrang op de gebruikers van het fietspad in de Spoorweglaan. N-VA stelde ook vragen naar de aard van de gronden die uit de Parijse regio naar de kleiputten in de Steenovenstraat gebracht zullen worden, dit naar aanleiding van de infovergadering die belangrijke elementen niet meedeelde. De burgemeester antwoordde hierop dat de vergunnende overheid niet het gemeentebestuur is maar de Bestendige Deputatie. Het dossier zal door het college van heel nabij opgevolgd worden.

(LB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.