Laatste gemeenteraad voor zomervakantie in Komen draait uit in welles-nietes-spelletje

De laatste gemeenteraad voor het zomerverlof draaide opnieuw uit in wat velen een ordinaire braspartij zouden durven noemen.
Christophe Lefebvre

De agendapunten moesten plaats ruimen voor politieke afrekeningen, tot groot ongenoegen van een deel van het gemeentebestuur. “Onze inwoners verdienen beter dan dit”, klonk het nadien op sociale media.

Het moest een afhandeling worden van enkele dossiers, met de vakantieperiode in het vooruitzicht. De politie stelde enkele grafieken voor en er werd ook gewag gemaakt van een invasieve soort onkruid dat door de groendienst onderhanden moest worden genomen. Toen de investering voor de renovatie van het OCMW rusthuis in Ploegsteert aan bod kwam, moest de zakelijke sfeer al snel plaats ruimen voor een aaneenschakeling van persoonlijke aanvallen waarbij de stemmen meer dan eens werden verhoffen.

Het was raadslid Werquin (PS / Horizon) die de kat de bel aanbond. “Voor de zoveelste keer moet er worden gedebatteerd over dit onderwerp en voor de zoveelste keer is het duidelijk dat men zich categoriek verzet tegen deze investering. Het voorgestelde alternatief is net hetzelfde, maar dan op een andere plaats. Dit is een puur politiek steekspel waarbij er geen goed of slecht antwoord schijnt te zijn.”

Schepen Philippe Mouton (Ecolo) reageerde meteen scherp. “U zit hier in de gemeenteraad, een plaats waar sowieso aan politiek wordt gedaan. We zijn niet tegen dergelijke investeringen en willen helemaal niet ergens anders gaan beginnen. Het ontbreekt gewoon aan communicatie terwijl we hier toch spreken over een aanzienlijke investering.”

Schepen Clémentine Vandenbroucke, die enige tijd terug haar eigen partij nog de rug toekeerde om zich bij de rangen van HorizonHORIZON te vervoegen, pikte in. “Laat ons toe verbaasd te zijn dat men dergelijk project tegenhoudt omdat het gaat over aanzienlijke bedragen, terwijl het OCMW tot voor kort nog op de vingers werd getikt omdat ze net teveel fondsen hadden.”

Scène uit een soap

Wat volgende was een scène die recht uit een soap leek te zijn weggelopen. Een schepen die een gemeenteraadslid opriep ontslag te nemen in plaats van beide walletjes te willen eten. Een gemeenteraadslid dat al snauwend reageerde dat niemand hem de les moet gaan spellen en een interventie waarbij de geloofwaardigheid van de nieuwe partij HORIZON openlijk in vraag werd gesteld? Het is slechts een bloemlezing van het welles-nietes spelletje dat live op het internet te bekijken was.

Het project werd uiteindelijk weggestemd, waarbij schepen Jean-Jacques Pieters (Action) een diepe zucht slaakte. “We staan lijnrecht tegenover elkaar en niemand schijnt het akkoord te zijn. Het lijkt erop dat dit een dossier zal worden dat ons nog twee jaar lang zal achtervolgen om ons het leven zuur te maken.”

Het schandelijke tafereel werd nadien druk besproken op verschillende sociale media. Ook gemeenteraadsleden mengden zich in dit digitale debat, waarbij meer dan eens te lezen viel dat de Komenaars beter verdienen dan dit.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.