Laatste gemeenteraad in Menen eindigt in gekibbel tussen coalitiepartners

Martine Fournier en CD&V stemden mee voor de ondertekening van het klimaatmanifest, een standpunt dat niet werd gesmaakt door de huidige coalitiepartners Open VLD en N-VA. © MPM
Stefaan Lernout

De meerderheid van CD&V, Open VLD en N-VA heeft uiteindelijk de barsten in de coalitie niet kunnen verstoppen tot het eind. Philippe Mingels (Groen) riep als allerlaatste item op de laatste gemeenteraad van deze bestuursperiode op om het klimaatmanifest van Leiedal te ondertekenen. Open VLD en N-VA bleven voet bij stuk houden dit niet te doen, CD&V sloot zich echter aan bij Groen. En dat gaf aanleiding tot bitsige reacties bij de andere coalitiepartners.

In juni 2018 stelde Leiedal voor aan de burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen om het klimaatmanifest te ondertekenen. Dat manifest is een afgeleide van het burgemeestersconvenant van Leiedal, dat in 2013 wel werd ondertekend door het stadsbestuur en de ondertekenaars uitnodigt tot stappen te zetten naar een meer duurzame regio.

Menen niet op de foto

“Het klimaatmanifest is vrijblijvender dan het convenant “, legt Philippe Mingels (Groen) uit. “Groot was mijn verbazing toen ik merkte dat Martine Fournier de enige burgemeester was die niet op de foto stond in juni van dit jaar. Bij navraag in Leiedal bleek dat ze niet ondertekend had. Toen ik haar daarover informeel aansprak bleek dat ze niet mocht van Open VLD en N-VA.” “Dat klopt’, bevestigt burgemeester Martine Fournier (CD&V). “Uit collegialiteit heb ik daarop toegegeven, zoals wij heel vaak water bij de wijn hebben gedaan tijdens de voorbije bestuursperiode.”

Door dat klimaatmanifest niet te ondertekenen geeft het stadsbestuur aan dat het de visie van het document niet deelt. Wat vreemd is want het burgemeestersconvenant was gebaseerd op dezelfde visie. “Menen kon niet achterblijven en zich op die manier feitelijk buiten Leiedal zetten“, weet Philippe Mingels die trouwens kampioen is van de vragen in deze legislatuur.

Philippe Mingels (Groen).
Philippe Mingels (Groen).© SLW

“Ik vond het belangrijk dat het klimaatmanifest nog dit jaar werd ondertekend. Het feit dat ik er al verschillende keren op tussengekomen was als deel van het kartel SP.A-Groen, zorgde ervoor dat de socialisten zich verbonden wisten met de noodzaak om dat document in 2018 ondertekend te krijgen.”

De kruik barst

En dus kwam het als allerlaatste punt van de allerlaatste gemeenteraad op de agenda. Open VLD en N-VA wilden de ondertekening uitstellen tot na nieuwjaar. Rekenden ze erop dat SP.A zich als loyaal onderdeel van het nieuwe Team 8930 zou gedragen? CD&V gaf in ieder geval de loyauteit op en stemde voluit voor de ondertekening. Wat ook Vlaams Belang, Open Stad, Groen en SP.A deden.

De Meense bestuursmeerderheid in betere tijden.
De Meense bestuursmeerderheid in betere tijden.© SLW

Verontwaardiging op de Open VLD- en N-VA-banken, die de CD&V verweten niet collegiaal te zijn. “Jullie zijn tenminste consequent”, riep schepen Dirk Vanholme (N-VA) nog naar SP.A. En dus toch nog zicht- en hoorbare herrie binnen de bestuursploeg. Vraag is of de volgende coalitie de interne meningsverschillen zes jaar zal weten stil te houden. Zeker als – zoals hij vooropgesteld heeft – Philippe Mingels in januari de toetreding tot de Statiegeldalliantie opnieuw op de agenda van de gemeenteraad zal plaatsen.

Pluim

Raadslid Mingels krijgt trouwens ook een pluim om aan het eind van de zitting alle aanwezige raadsleden te bedanken. Iets wat de meerderheid verzuimde (of vergat?) te doen. Heel speciaal vroeg hij een applaus voor zij die er volgende maand niet meer zullen zetelen, niet minder dan zeventien raadsleden. Op die manier eindigde het politieke jaar 2018 en bij uitbreiding de periode 2012-2018 in Menen toch nog met applaus.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.