Kuurne vernieuwt centrum én bouwt nieuwe school, maar verhoogt ook belastingen

Burgemeester Francis Benoit stelde samen met zijn schepenen Bram Deloof, Jan Deprez, Francis Watteeuw, Johan Bossuyt, Els Verhagen en Ann Messelier de meerjarenplanning voor 2020-2025 voor. Ook algemeen directeur Els Persyn, financieel directeur Jurgen Vanoverberghe, directeur Mensen Ruben Bruyneel en adjunct-algemeen directeur Veronique Vanhoutte poseerden met de acht nieuwe icoontjes. © OV
Olaf Verhaeghe

Dinsdagmiddag stelde het Kuurnse gemeenbestuur de plannen voor de komende zes jaar voor. De gemeente neemt zich voor om 27,8 miljoen euro te investeren, onder meer in de heraanleg van het centrum aan de Leie en de bouw van een nieuwe school met sporthal op de site-Hippodroom. Opvallend wel: de gemeentelijke belastingen gaan licht omhoog, gemiddeld zo’n 25 euro per gezin.

Acht nieuwe figuurtjes kondigden dinsdag de meerjarenplanning van de gemeente Kuurne aan. Elk met zijn of haar ludieke naam, elk met zijn of haar focus voor de komende zes jaar. Tussen 2020 en 2025 wil het Kuurnse gemeentebestuur bijna 28 miljoen euro investeren, maar liefst 13 miljoen meer dan de voorbije bestuursperiode. Twee van de in totaal 40 (!) concrete projecten springen bijzonder in het oog: de kernversterking en vernieuwing van het centrum en de plannen met de site-Hippodroom als multifunctionele hotspot met onder meer een nieuwe gemeenteschool en sporthal.

Centrumvernieuwing

“We zijn een dichtbevolkte gemeente, een van de meest verstedelijkte van Vlaanderen”, duidt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Na de grondige aanpak van Sente is het de beurt aan ons centrum. Dat centrum willen we, via de uitbreiding en ontwikkeling van het Vlaspark, dichter bij de Leie brengen, een facelift dus die niet alleen de leefbaarheid maar ook de verkeersveiligheid en de activiteit ten goede moet komen.” Concreet worden vanaf eind 2020, begin 2021 verschillende centrumstraten, de Tramstatie en het Marktplein onder handen genomen. In totaal wordt hiervoor 8 miljoen euro uitgetrokken. Centraal in de hele operatie staat vergroening.

“Uiteraard zal die centrumvernieuwing in verschillende fases verlopen. De concrete plannen en timing volgen later”, duidt schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (SP.A). “Zeker is dat Kuurne nooit helemaal onbereikbaar zal zijn. Autoluw wordt het alvast niet, wel veiliger voor fietsers en voetgangers. Onze handelaars in het centrum zullen ook na de centrumvernieuwing bereikbaar blijven met de wagen.”

Nieuw schoolgebouw met sporthal

De tweede meest in het oog springende investering is de bouw van een nieuwe gemeenteschool. “Als alles goed gaat, willen we in 2022 beginnen bouwen aan een nieuw complex op de steentjesparking vlak bij de hippodroom”, aldus schepen van Onderwijs Jan Deprez (CD&V). “Die nieuwe school moet plaats bieden aan zo’n 300 leerlingen en vervangt de verouderde en te krappe infrastructuur van Pienter en Wijzer. Die gronden worden later verkocht.” Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 8,45 miljoen euro. Het bestuur hoopt om er in 2024 de eerste lessen te kunnen laten plaatsvinden.

Kuurne droomt verder van een multifunctionele invulling van de site-Hippodroom als geheel. Eerder doken al suggesties als een bikepark of nieuw zwembad op, maar daarover is nog niets beslist. Wel staat vast dat iedere inwoner er een plekje moet kunnen vinden. Aan de nieuwe school worden in dat opzicht ook een multifunctionele sporthal, die ook na de schooluren kan worden gebruikt, en een lokaal kinderopvanginitiatief gekoppeld.

Belastingsverhoging

Om alle plannen waar te maken, vraagt het gemeentebestuur wel een extra inspanning. “De aanvullende personenbelasting stijgt licht, van 7,5 procent naar 7,9 procent”, aldus burgemeester Benoit. “Dat moet ons op jaarbasis ongeveer 190.000 euro opleveren.” Elk gezin ziet haar belastingsaangifte daardoor wel met gemiddeld 25 euro per jaar stijgen. De opcentiemen stijgen ook licht, van 1.134 naar 1.209. Ook dat voel je als Kuurnenaar in je portefeuille: mensen met een eigendom waarvan het KI hoger ligt dan 1.000 zien hun belastingen met zo’n 30 euro stijgen.

Naast die verhoogde belasting moet ook het gemeentelijk patrimonium afslanken en wil ook de gemeentelijke organisatie als geheel efficiënter werken, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening.

Lijst van 40 projecten

Naast de centrumvernieuwing en de hippodroomplannen kondigt de gemeente nog 38 andere projecten aan. Daarin onder meer de aanleg van een kunstgrasveld in het seizoen 2021-2022 op het Sportpark, de verdere uitrol van de zomerconcertjes, de uitbreiding van het warmtenet, een grondige herinrichting van de politiepost, de verdere uitrol van het cameranetwerk en de renovatie van Hoeve Vandewalle en de Stokerijmolen.

Ook de inzet op vlak van ondersteuning van handelaars en ondernemers, het aanpakken van sluipverkeer door de bedrijvenzone en het centrum en het inschakelen van een deskundig ambtenaar voor economie springen in het oog. Schepen van Economie Johan Bossuyt (N-VA) sprak alvast zijn overtuiging over het verder aantrekken van bloeiende handel en ondernemerschap in de gemeente uit.

Vorig jaar pionierde Kuurne bovendien met de specifieke bevoegdheid ‘Geluk’. Die eer kwam Bram Deloof van N-VA toe. De gemeente wil het algemeen geluksniveau doen stijgen door onder meer buurt- en wijkcomités meer in te schakelen in de strijd tegen eenzaamheid, individuele begeleidingstrajecten op het werkveld verder te stimuleren en de focus te leggen op het bereiken van jongeren. Daarnaast moet ook de kloof tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Kuurnenaar almaar vlotter gedicht worden.

Op vlak van cultuur neemt Kuurne zich dan weer voor om een streetartfestival te organiseren en de werkingssubsidies voor verenigingen open te trekken naar particuliere initiatieven.

“Vanzelfsprekend is de lijst met projecten niet definitief”, aldus burgemeester Benoit tot besluit. “Als er zich bepaalde opportuniteiten aandienen – ik denk aan een samenwerking met andere gemeenten voor het zwembad bijvoorbeeld – kunnen we snel schakelen. Vandaag nemen we ons vooral voor om de blueprint voor de komende zes jaar te schetsen.”

Wie de hele lijst met projecten wil raadplegen, kan terecht op www.kuurne.be/meerjarenplan

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.