275.000 euro, zo'n 20 euro per inwoner. Dat is het bedrag dat de gemeente Kuurne uittrekt om de gevolgen van de coronacrisis op verschillende domeinen het hoofd te bieden. De gemeenteraad keurde de toekenning van het coronafonds donderdagavond unaniem goed. De investeringen komen bovenop de bijna 250.000 euro die de federale, Vlaamse en provinciale overheden al toekenden aan Kuurne. "We kiezen voor een heel duidelijke strategie, met oog op structurele maatregelen", benadrukt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "De acties en maatregelen die we nemen moeten lokaal het verschil maken."
...

275.000 euro, zo'n 20 euro per inwoner. Dat is het bedrag dat de gemeente Kuurne uittrekt om de gevolgen van de coronacrisis op verschillende domeinen het hoofd te bieden. De gemeenteraad keurde de toekenning van het coronafonds donderdagavond unaniem goed. De investeringen komen bovenop de bijna 250.000 euro die de federale, Vlaamse en provinciale overheden al toekenden aan Kuurne. "We kiezen voor een heel duidelijke strategie, met oog op structurele maatregelen", benadrukt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "De acties en maatregelen die we nemen moeten lokaal het verschil maken." Het geld wordt verdeeld over vijf domeinen - lokale economie en koopkracht; armoede, zorg en welzijn; sport, cultuur, jeugd, vrije tijd en evenementen; onderwijs en kinderopvang en veiligheid - en dienen zowel de korte als de langere termijn. Om het coronafonds voor te bereiden werden participatieve werkgroepen opgericht, met leden van de betrokken gemeentediensten en vertegenwoordigers van alle politieke fracties. "De middelen zelf halen we uit ons spaarpotje van zo'n 1,1 miljoen euro", stelt schepen van Financiën Jan Deprez (CD&V). "Dit noodfonds heeft dan ook geen effect op het financiële van ons meerjarenplan. De geraamde plannen kunnen doorgaan, al zullen grotere projecten wel drie tot zes maanden opschuiven." Voor eind oktober zullen de specifieke werkgroepen op eigen ritme alle genomen en geplande maatregelen finaliseren. "We zijn ervan overtuigd dat veel gevolgen van de crisis op financieel, sociaal en persoonlijk vlak pas later in het najaar duidelijk zullen zijn", stelt burgemeester Benoit. "Die willen we uiteraard goed monitoren en hierop anticiperen. In 2021 zal wellicht een tweede fase en aanvulling van het coronafonds nodig zijn." Een aantal maatregelen zijn al genomen en ingevuld. Op vlak van lokale economie is er de kooplokaalbon, de grotere terrassen voor horecazaken en het opschorten van huurgeld van de cafetaria van het zwembad bijvoorbeeld. "De aankoopperiode voor de kooplokaalbon willen we verlengen en we onderzoeken ook gerichte premies voor starters", aldus Francis Benoit nog. "Ook qua evenementen zetten we concrete stappen. De Kiosk zal komende zomer terugkeren, zij het in een aangepaste formule en naar (jeugd)verenigingen toe werken we aan een noodsubsidie zodat de werking gegarandeerd blijft, ook bij zwaar inkomstenverlies of het wegvallen van sponsors." Een vrij in het oogspringend initiatief is de lancering van een coronakoffer, in de lijn van een EHBO-koffer. Daarin zitten bijvoorbeeld handgels, een digitale koortsthermometer, mondmaskers en ontsmettingsmateriaal. "Die koffers stellen we ter beschikking van de zomerkampen en zullen ook op evenementen gebruikt kunnen worden." Scholen en kinderopvanginitiatieven zullen ook op extra middelen kunnen rekenen. Denk aan de aankoop van extra laptops, het ondersteunen van aanlooplessen en een duwtje in de rug van de ouderraden. Per school wordt een werkingsbudget uitgewerkt om tegemoet te komen aan de vele extra kosten die het coronaproof maken van de schoolomgeving met zich meebrachten. "Op vlak van armoedebestijrding wil het gemeentebestuur op individuele basis werken. Die impact wordt zeker na de zomer verwacht. "Een langetermijnvisie is dus absoluut nodig in deze. Vooral op vlak van schuldbemiddeling verwachten we een toename, ook bij mensen die nog geen cliënt zijn bij het OCMW", aldus burgemeester Benoit nog. Het doel van het coronafonds is duidelijk: de Kuurnenaar en alle sectoren helpen heropleven. "We willen onze inwoners, onze handelaars en onze verenigingen vooral perspectief bieden." Een overzicht van alle maatregelen vind je op www.kuurne.be.