"De fietsers die vanuit de richting Poperinge komen, moeten meestal de remmen dichtknijpen aangezien het verkeer komende uit de Kruisboomstraat zich op het fietspad moet plaatsen om het verkeer te kunnen zien komende van uit de Eikhoekstraat", aldus Luc Derdaele.
...

"De fietsers die vanuit de richting Poperinge komen, moeten meestal de remmen dichtknijpen aangezien het verkeer komende uit de Kruisboomstraat zich op het fietspad moet plaatsen om het verkeer te kunnen zien komende van uit de Eikhoekstraat", aldus Luc Derdaele.Vanuit de commissie werd geadviseerd dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) diende in te staan voor een rode coating op het fietspad (dit niet enkel op dit punt maar langs gans de N321 en zijstraten), analoog aan de N8, waar dat eerder gebeurde. Verder moet AWV zorgen voor de aanbreng van een stopstreep met bijhorende signalisatie (stopbord en vooraankondigingsbord). Tot op heden geldt daar de voorrangsregeling.De gemeenteraad keurde unaniem een aanvullend verkeersreglement goed. De gemeente zal een groot bord plaatsen met de aankondiging 'Gevaarlijk kruispunt fietsers'.Burgemeester Stephan Mourisse (LVP): "We keken na wiens eigendom de begroeide (rechter)akkergrens is, om dit op te kuisen. Bij de zeer snelle interventie van onze gemeentelijke dienst, werden daar echter per ongeluk teveel boompjes en struiken weggenomen. We zullen de situatie rechtzetten, en de betrokken eigenaars vergoeden. Om een heel veilige situatie te krijgen, zou daar eigenlijk een huis op de hoek moeten afgebroken worden. Maar dat gaan we niet doen. Een spiegel mag er daar niet komen van AWV."Partijgenoot Patrick Gouwy stelde voor om toch nog eens aan te dringen bij AWV om daar toch een spiegel te plaatsen."Ondertussen hebben we opgemerkt dat de rechterhoek, waarvan sprake, een grondige opschoning heeft gekregen. Het is zeer positief dat de gemeente zo vlug heeft gereageerd op deze vraag. Hopelijk volgen de andere maatregelen ook heel snel. We zijn dan ook zeer tevreden dat zo vlug werd opgetreden, want het gaat over een weg waar heel veel schoolgaande jeugd passeert en de maatregelen zullen deze weggebruikers zeker ten goede komen", zei Luc Derdaele.(AHP)