Krijgt Inagro straks een eigen windturbine?

Het provinciaal onderzoekscentrum wil een windmolen bouwen om hernieuwbare elektriciteit op te wekken.

© Getty Images/EyeEm

Filip Deforche (Vlaams Belang) wil weten hoe het stadsbestuur omspring met het vergunningsbeleid voor windmolens. “Tijdens de provincieraad van donderdag 23 juni werd het dossier besproken over een stuk grond bij Inagro waar me een windturbine wil bouwen”, legt hij uit. “Die moet dit agentschap van de provincie voor een groot deel voorzien van elektriciteit. De windmolen zou een tiphoogte van 73 meter hebben. Wat is de visie van het stadsbestuur op deze vorm van hernieuwbare energie? Welke ruimtelijke en omgevingsaspecten spelen mee? En wat is het esthetisch kader dat hier in mee speelt? Vanuit bestuurlijk oogpunt lijken me dit toch belangrijke zaken.”

“Roeselare was destijds ook pilootgemeente om een gemeentelijk beleidskader uit te werken voor kleine windturbines. Hoe staat het daarmee? Werden er al veel dergelijke windmolens vergund en geplaatst?

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V): “De aanvraag voor deze windmolen heeft geen commerciële doeleinden en zal in combinatie lopen met zonne-energie. Met de windmolen zou 65 procent van alle elektriciteit door de instelling zelf opgewekt worden. Wat slagschaduw en geluidshinder betreft: op de huidige voorgestelde locatie kan hier niemand last van hebben. De inplanting zou gebeuren achter de achtertuinen van de huizen in de Ieperseweg, maar dit handelt over een afstand van 300-400 meter.”

“In Roeselare hebben we op vandaag enkel vijf grote windmolens die vergund zijn. Bij Inagro gaat het over een kleiner exemplaar die in de toekomst in het bedrijfswezen meer zou kunnen gebruikt worden. Het gaat hier ook om een proefproject waarbij de windmolen zo’n zeventig meter hoog zou zijn. Pas dan haalt men een windkracht van 5,5 meter per seconde en pas dan kan er voldoende rendement behaald worden. Onze diensten zullen dit dossier verder onderzoeken. Gisterenavond was er een infovergadering en met die informatie zullen nog enkele zaken verder verfijnd worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.