Stad Kortrijk kwam ook tijdens deze tweede coronagolf met steunmaatregelen voor de horeca en bedrijven uit de evenementensector op de proppen. Concreet kunnen zowel verplicht gesloten horecazaken als bedrijven uit de evenementensector die op het grondgebied van Kortrijk gelegen zijn, rekenen op een premie van 500 euro. Ze hoeven die enkel aan te vragen.
...

Stad Kortrijk kwam ook tijdens deze tweede coronagolf met steunmaatregelen voor de horeca en bedrijven uit de evenementensector op de proppen. Concreet kunnen zowel verplicht gesloten horecazaken als bedrijven uit de evenementensector die op het grondgebied van Kortrijk gelegen zijn, rekenen op een premie van 500 euro. Ze hoeven die enkel aan te vragen. Restaurants die kunnen bewijzen dat ze aan takeaway of thuislevering doen, kunnen daarbovenop nog eens een premie krijgen van 250 euro. Iedereen die recht had op een premie van Vlaanderen, komt ook in aanmerking voor de Kortrijkse premie.Het gaat om injectiepremies. Dat wil zeggen dat de zaakvoerder geen cash in hun handen krijgen. Ze krijgen wel een bon die ze kunnen besteden bij een andere Kortrijkse handelaar. Die handelaars moeten zich wel eerst registreren op de website van Stad Kortrijk. Maar het stadsbestuur wil niet alleen geld investeren. Ze willen handelaars vooral ook leren zichzelf opnieuw uit te vinden. De crisis is immers nog lang niet voorbij. Om dat te bereiken hebben ze vijf bureaus geselecteerd die Kortrijkse handelaars kunnen helpen met hun online aanwezigheid. Daar kunnen die laatste gratis gebruik van makenHannelore Vanhoenacker (CD&V) noemde de 500 euro die de stad aan bedrijven in de evenementensector schonk "een doekje voor het bloeden". Zij vraagt zich af of zulke mensen niet ingezet kunnen worden bij het organiseren van kampen of het bedelen van voedsel. Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) vindt dat het stadsbestuur zich nog wel wat extra mag inspannen. Maar het was vooral raadslid Matti Vandemaele die serieuze vraagtekens plaatste bij de manier van werken van het stadsbestuur. "We gaan dit punt goedkeuren, uit sympathie voor de getroffen sectoren maar we hebben toch enkele ernstige bedenkingen", liet hij weten. "Door overal het achtervoegsel XXL aan te kleven ontstaat de indruk dat het hier over substantiële ondersteuning gaat en dat is het natuurlijk niet. Het gaat over een nanodruppeltje op een hele grote en hele hete plaat. We verwachten vanuit Groen eigenlijk een substantiële vorm van ondersteuning. Dit soort minigeschenkjes zijn dat niet."Ook het feit dat de hotels niet op steun kunnen rekenen, stuit het raadslid tegen de borst. "Een echte uitleg heeft de stad daar niet voor. Dat ze niet gesloten moeten zijn neemt niet weg dat ook deze spelers opkijken tegen monsterverliezen. Het is niet omdat je open mag zijn dat er ook klanten kunnen komen. We zouden willen aandringen om ook voor deze sector meer te doen.""Daarnaast wordt er opnieuw in de bedragen geen onderscheid gemaakt naar de grootte van de getroffen onderneming. Nochtans is er een vrij algemene consensus bij de ondernemers en hun organisaties dat dergelijk maatwerk echt noodzakelijk is. Waarom wordt het bedrag niet gekoppeld aan de omzet of het aantal personeelsleden? Waarom leren we niet uit onze fouten?", vraagt het gemeenteraadslid zich af.Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) reageerde onaangedaan. "Ik besef hoe ernstig de situatie is. Wij doen als stad wat we kunnen. Onze inspanningen worden enorm gewaardeerd door ondernemers. Maar weet dat er ook nog andere niveaus zijn in dit land, ook zij voorzien extra steun", benadrukt hij. Het punt werd unaniem goedgekeurd.