De eerste zitting van het jaar startte met één minuut stilte voor de recent overleden politicus Marc Olivier (78) die zetelde van 1977 tot 1994. Daarna legden alle schepenen met de woorden 'Ik zweer mijn mandaat trouw na te komen' één na één de eed af.
...