Het bestuur van Kortrijk gaat er prat op dat het de inwoners inspraak geeft. Eerder was er al de 'grote bevraging' over het strenger beboeten van peuken op straat.
...

Het bestuur van Kortrijk gaat er prat op dat het de inwoners inspraak geeft. Eerder was er al de 'grote bevraging' over het strenger beboeten van peuken op straat."We lieten ons inspireren door Zwitserland. Daar hebben inwoners inspraak door de vele referenda die er worden georganiseerd. In een eerste digitaal referendum kunnen inwoners stemmen over het al dan niet invoeren van één maandelijkse autovrije zondag (10-18 uur) in het stadscentrum", klinkt het bij schepen van Kortrijk Spreekt Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).Het gebied dat autovrij zou worden, bevat de volledige fietszone zoals ingevoerd vanaf 28 juni 2019. Hierbij zijn alle ondergrondse parkeerterreinen toegankelijk, met uitzondering van de parking Schouwburg.Wie minstens 16 jaar is op 14 oktober 2019 én gedomicilieerd is in Kortrijk of een deelgemeente, kan stemmen via zijn computer, tablet of smartphone. Wie zelf geen computer of smartphone heeft, kan stemmen in de oc's, bibliotheek of het stadhuis. Elke inwoner krijgt begin oktober een brief met unieke code waarmee hij/zij kan inloggen en stemmen op een website. Het stemmen zelf gebeurt volledig anoniem. De resultaten worden live bekendgemaakt op zondag 20 oktober na 18 uur in de Budafabriek. Inwoners zullen de bekendmaking eveneens kunnen volgen via live streaming op de website van de stad.De bevraging is enkel geldig als minstens 2.000 Kortrijkzanen deelnemen aan het digitale referendum. Het resultaat moet bovendien een minimumverschil kennen van 2,5 procentpunten tussen de ja- en nee-stemmers om met voldoende betrouwbaarheid te kunnen zeggen dat het een reëel verschil is dat niet door toeval werd bepaald. "Om betrouwbaarheid en degelijkheid te verzekeren, laten we dit project wetenschappelijk begeleiden door het expertisecentrum sociale innovatie van Vives Kortrijk", geeft schepen Vandenberghe nog mee. "Dat centrum heeft de criteria vastgelegd. In de aanloop naar het digitale referendum wordt in de loop van de maand september een breed debat georganiseerd over de kwestie. Dat gebeurt via ons stadsmagazine, in de scholen, in onze vele verenigingen. Er komen infomomenten, debatten, spreekavonden, experten... Ook hier willen we dat iedereen in Kortrijk spreekt. De stad zal de inwoners op voorhand informeren via neutrale en objectieve informatie. Daar staat het expertisecentrum garant voor."