Elke inwoner betaalde in 2013 gemiddeld 14,63 euro om de parochiale werking van de kerkfabrieken in leven te houd...