Guido Decorte, schepen bevoegd voor wonen: "Dit is een testcase én een primeur waarmee we jonge Koksijdenaars betaalbare kwalitatieve energievriendelijke nieuwbouwwoningen willen aanbieden zodat ze hier kunnen blijven wonen. In onze gemeente ligt de prijs van een huis rond de 300.000 euro, zo'n 86.000 euro meer dan elders ...

Guido Decorte, schepen bevoegd voor wonen: "Dit is een testcase én een primeur waarmee we jonge Koksijdenaars betaalbare kwalitatieve energievriendelijke nieuwbouwwoningen willen aanbieden zodat ze hier kunnen blijven wonen. In onze gemeente ligt de prijs van een huis rond de 300.000 euro, zo'n 86.000 euro meer dan elders in onze provincie. Er zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. Kandidaat-kopers zijn maximum 40 jaar oud, wonen minstens 10 jaar in Koksijde, de nieuwe woning moet hun hoofdverblijfplaats zijn en 20 jaar lang mag de woonst niet worden overgedragen. De toewijzingsregels voorzien een puntensysteem: hoe jonger de kandidaat, hoe meer punten, en er wordt ook rekening gehouden met het aantal kinderen en het inkomen. De toewijzing gebeurt op basis van een rangorde, gecoördineerd door een deurwaarder. De erfpacht loopt voor 99 jaar en erfpachters betalen een niet geïndexeerde jaarlijkse vergoeding van 1 % van de geschatte grondwaarde (1000 à 1500 euro), zodat ze geen lening moeten afsluiten. Na 20 jaar is er een aankoopoptie. Die kans krijgen ze om de 10 jaar opnieuw. Wat dan is afbetaald aan erfpachtvergoeding wordt op dat moment afgetrokken van de totale kostprijs van het kavel, maar er kan ook worden gekozen om de bestaande erfpachtformule te behouden."Als dit pilootproject succes kent, ziet de schepen uitbreidingsmogelijkheden met kavels in de Duinparklaan in Oostduinkerke, bij het gemeentehuis in Koksijde-Dorp, Oostduinkerke-Dorp en aan de militaire basis, in het kader van het masterplan. Inschrijven kan van 1 oktober tot eind november. Info: wonen@koksijde.be - 058 53 34 90.