De roots van Koen Ringoot (63) liggen in Vlaams-Brabant, maar hij voelt zich al 25 jaar als een vis in het water in de West-Vlaamse kustgemeentes. Na zijn studies Latijn-Grieks in Asse studeerde hij psychologie aan de KU Leuven met specialisatie motivatiepsychologie. Drie jaar was hij psycholoog in de Windroos in Oostduinkerke, maar een jaar later, in 1984, stichtte hij zijn eigen privéschool 'Au petit Lorrain' in Middelkerke. Die veranderde in 1993 van naam naar 'Leerwijzer' en verhuisde naar Oostduinkerke. Fractieleider Sander Loones overtuigde Koen om zijn eerste politieke stappen te zetten...
...

De roots van Koen Ringoot (63) liggen in Vlaams-Brabant, maar hij voelt zich al 25 jaar als een vis in het water in de West-Vlaamse kustgemeentes. Na zijn studies Latijn-Grieks in Asse studeerde hij psychologie aan de KU Leuven met specialisatie motivatiepsychologie. Drie jaar was hij psycholoog in de Windroos in Oostduinkerke, maar een jaar later, in 1984, stichtte hij zijn eigen privéschool 'Au petit Lorrain' in Middelkerke. Die veranderde in 1993 van naam naar 'Leerwijzer' en verhuisde naar Oostduinkerke. Fractieleider Sander Loones overtuigde Koen om zijn eerste politieke stappen te zetten..."Ik stam wel uit een Vlaams-nationaal nest en ben al jaren lid van de partij, maar heb nooit zelf een politieke carrière geambieerd", vertelt Koen. "Pas twee jaar geleden ben ik voor het eerst opgekomen. Wat me voor een stuk over de streep heeft getrokken? Ik stelde vast dat de Groenendijk in Koksijde een wijk is met heel wat inwoners, maar die toch dikwijls wordt vergeten. Die wijk wil ik graag vertegenwoordigen! Waar ik echter heel veel belang aan hecht, zijn onderwijsgerelateerde dossiers. Al 40 jaar werk ik als psycholoog met jonge mensen met leer- of motivatieproblemen. Omdat heel wat jongeren met sociale problemen daardoor ook moeilijkheden op school ondervinden, is het belangrijk dat je ze al vroeg zelfvertrouwen leert aankweken en zich bewust worden van de waarde van hun eigen identiteit. Zich verbonden voelen met de gemeenschap is een basisattitude voor elke mens om zich goed te voelen. Daaraan moet worden gewerkt vanuit het onderwijs! Dit leidt dan tot gemotiveerd burgerschap. Mensen hebben vertrouwen en verbondenheid nodig, en dat is ook wat de N-VA nastreeft.""Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het subsidiariteitsprincipe en dat de N-VA dit verder kan verwezenlijken. In de politiek betekent dit dat we de democratie, de debatten en de besluiten moeten afstemmen op alle niveaus, van het lokale tot het nationale en het Europese. Het gemeentelijke niveau speelt daarbij een belangrijke rol. Door zo dicht mogelijk bij de mensen te staan, bestrijden we het populisme. Ik zal me zeker inzetten om binnen het onderwijs out of the box te denken. Zo zou ik graag zien dat er in de gemeente Koksijde een hogeschool komt voor gastronomie, waarmee we talentrijke jongeren in onze streek houden. Er is hier aan de Westkust ruimte voor de verdere uitbouw, en Hotelschool Ter Duinen vormt een ideale link. We kunnen dan hoger opgeleide docenten aantrekken die jongeren opleiden tot professionele culinaire bachelors. Dat bestaat nog niet in Vlaanderen, wel in de ons omringende landen. Als we in onze gemeente alle betrokkenen rond de tafel krijgen en de neuzen in dezelfde richting kunnen zetten, zal dit ons imago een extra positieve uitstraling bezorgen!"Koen Ringoot engageert zich ook nog als bestuurslid van de Belgische Federatie van Psychologen (BPF) en van de Vereniging van Vlaamse Schoolpsychologen (VVSP), de Orde van de Prince Westhoek en hij is Gouverneur van Rotary District 2130. Zijn levensmotto? Vraag niet om een lichtere last, maar vraag om sterkere vleugels!