Knokke-Heist houdt meerjarenplan onder andere in evenwicht door nieuwe belasting op het exploiteren van toeristische logies

Dirk Meulders
Dirk Meulders Medewerker KW

Ondanks de economische crisis sluit Knokke-Heist het meerjarenplan in 2025 af met een positief budgetresultaat. In het meerjarenplan 2020-2025 zijn de krijtlijnen van deze beleidsperiode uitgezet. Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast. Aan de gemeenteraad van donderdag 24 november werd de tweede aanpassing van dit jaar voorgelegd en goedgekeurd. Het meerjarenplan blijft onder andere in evenwicht door nieuwe belasting op het exploiteren van toeristische logies. Ook de verdere uitbreiding van het aantal personeelsleden wordt on hold gezet.

“De opmaak van het aangepaste meerjarenplan was dit jaar geen gemakkelijke opdracht. Na de coronacrisis van 2020-2021 wordt Europa nu geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne. De energieprijzen swingen de pan uit, gevolgd door een inflatiegolf. Daardoor stijgen ook alle werkingskosten en loonkosten De totale impact op de kosten van onze gemeente bedraagt op jaarbasis minstens 10 miljoen euro. Deze gigantische stijging van kosten kon bij de opmaak van het initiële meerjarenplan onmogelijk worden voorzien”, aldus burgemeester Piet De Groote.

Maatregelen

“Een meerjarenplan in evenwicht is een verplichting vanuit de Vlaamse overheid. Om het meerjarenplan in evenwicht te houden waren enkele maatregelen noodzakelijk, zowel in exploitatie als investering. Het ambitieuze investeringsprogramma werd heel realistisch ingeschat. Enkele grotere wegenwerken worden doorgeschoven naar de volgende beleidsperiode. De grote strategische projecten zoals de doortocht van Heist en de Natiënlaan worden verder uitgevoerd. Daarnaast worden de meeste belastingen en retributies geïndexeerd. Er zal voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 ook een nieuwe belasting geheven worden op het exploiteren van een toeristisch logies gelegen op het grondgebied van de gemeente. Deze belasting wordt in december ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om te allen tijde de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven garanderen. De ambities blijven wat dat betreft absoluut overeind, maar er wordt gestreefd naar een zuinig en efficiënt beleid inzake exploitatiekosten. Er wordt niet gesnoeid in de werkingsbudgetten of het personeelsbestand. Wel wordt een verdere uitbreiding van het aantal personeelsleden on hold gezet en wordt kritisch gekeken naar vervanging van personeel.

De financiële situatie van Knokke-Heist blijft, ondanks deze crisis, positief. Er is een evenwichtige verdeling tussen kostenbeheersing, extra inkomsten en belangrijke strategische investeringen die uitgevoerd kunnen worden. Het meerjarenplan is in evenwicht en sluit in 2025 met een zeer sterke autofinancieringsmarge van 10.451.374 euro en een positief budgettair resultaat van 17.159.452 euro. Dit is nodig om ook op langere termijn klaar te zijn voor de toekomstige uitdagingen in een snel veranderende wereld!”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.