Knokke-Heist heeft extra centen om te investeren

Knokke-Heist staat er financieel goed voor, dat blijkt uit de jaarrekening 2013.

De gemeente Knokke-Heist lichtte haar jaarrekening 2013 toe. Daaruit blijkt dat Knokke-Heist er financieel goed voor staat. De gemeente creëerde in het boekjaar in exploitatie een overschot van 17 miljoen euro. Hiermee kunnen alle geplande investeringen en schuldaflossingen betaald worden. Door het grote overschot in exploitatie en het grote overschot van 2012 sluit de liquiditeitenrekening 2013 met een resultaat op kasbasis van 29 miljoen euro.

De financiën zijn ook structureel in evenwicht, wat de gemeente bijkomende capaciteit biedt om te investeren. Verder beschikt Knokke-Heist over voldoende liquide middelen en een aanvaardbare schuldgraad.

(DM )

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.