De knip komt er om de Kaasterwijk te beschermen tegen onnodig doorgaand verkeer, maar de maatregel stoot veel bewoners uit de buurt tegen de borst. Die waren dan ook met een stevige delegatie aanwezig tijdens de gemeenteraadszitting.

Ook Filiep Manhaeve (N-VA) uitte zijn bezorgdheid. "Vorige maand nog heb ik al gewezen op de ongerustheid in de buurt en het mogelijke sluipverkeer", zegt hij. "Ondertussen zien we dat de aankondiging van de knip veel mensen bezig houdt. Die stond inderdaad in het ruimtelijk uitvoeringsplan en er was een bewonersvergadering, maar ik hoop dat het besef er nu is dat zo'n meeting niet de juiste manier is om de betrokkenen te informeren. De opkomst is nooit hoog en wordt te vaak gebruikt om achter te zeggen: 'je hebt je kans gehad'."

N-VA protesteerde voor de start van de gemeenteraad nog tegen de knip in de Maria's Lindestraat. © Stefaan Beel

"Uiteraard zijn er altijd voor- en tegenstanders. Iedereen wil wat goed zich voor zichzelf, maar als gemeenteraad of stadsbestuur moeten we hier los van kunnen beslissen wat goed is voor de burger. Om deze beslissing te nemen, zijn er nog te veel onafgewerkte factoren waarvan de impact nog niet kan gemeten worden. De aanpassingswerken aan de Moorseelsesteenweg zijn pas afgewerkt, maar er is nog helemaal geen zicht op de gevolgen die de nieuwe garage, de nieuwe wijk en de nieuwe winkels aan Sportline met zich zullen meebrengen. De knip nu al doorvoeren zonder concrete cijfers of meetbare verkeersstromen, is volgens ons erg ondoordacht. Je voert ingrepen uit op een buurt die volop in ontwikkeling is en je kan onmogelijk weten wat de correcte beslissing is voor de problemen die er (zullen) zijn."

Buurtbewoners: "Dit is een eerste slag thuis die we halen. Hopelijk wordt de knip straks volledig afgevoerd"

"De knip kan een oplossing zijn, maar misschien zijn er ook andere ingrepen nodig. Enkel met correcte en volledige data kan je aan de bevolking uitleggen waarom je een beslissing neemt. Ik vraag dan ook om de knip op te schorten tot de ontwikkelingen in de buurt achter de rug zijn en alle verkeersstromen in kaart zijn gebracht. Dit om de buurt een oplossing op maat te bieden en geen oplossing die de buurt verdeelt."

Heel wat buurtbewoners waren op de afspraak. © Stefaan Beel

Schepen Griet Coppé (CD&V): "We hebben deze ochtend een ruime delegatie buurtbewoners ontvangen, samen met de burgemeester en onze experten van de verkeersdienst. We hebben zeer goed geluisterd en zullen alle argumenten onderzoeken. Deze oefening kadert in een ruimere oefening rond verkeersveiligheid. We koppelen sowieso terug naar de woordvoerder van de buurtbewoners en pas dan, indien opportuun, zal de knip doorgevoerd worden. Dat zal uiterlijk in december gebeuren." Filiep Manhaeve reageert nog: "Vreemd dat de borden dan nu al - afgedekt - geplaatst zijn."

De buurtbewoners schreven ook een open brief aan het stadsbestuur. Die kan je hieronder lezen. "We zijn in elk geval tevreden dat de stad naar ons heeft willen luisteren", klinkt het bij hen. "Dit is een eerste stap in de goeie richting. Hopelijk wordt de knip straks helemaal afgevoerd. Wij hebben alvast een degelijk alternatief klaar: een knip ter hoogte van de rotonde van de Koestraat. Zo blijven alle woonwijken in de buurt buiten schot."

Open brief stadbestuur.

De knip komt er om de Kaasterwijk te beschermen tegen onnodig doorgaand verkeer, maar de maatregel stoot veel bewoners uit de buurt tegen de borst. Die waren dan ook met een stevige delegatie aanwezig tijdens de gemeenteraadszitting. Ook Filiep Manhaeve (N-VA) uitte zijn bezorgdheid. "Vorige maand nog heb ik al gewezen op de ongerustheid in de buurt en het mogelijke sluipverkeer", zegt hij. "Ondertussen zien we dat de aankondiging van de knip veel mensen bezig houdt. Die stond inderdaad in het ruimtelijk uitvoeringsplan en er was een bewonersvergadering, maar ik hoop dat het besef er nu is dat zo'n meeting niet de juiste manier is om de betrokkenen te informeren. De opkomst is nooit hoog en wordt te vaak gebruikt om achter te zeggen: 'je hebt je kans gehad'.""Uiteraard zijn er altijd voor- en tegenstanders. Iedereen wil wat goed zich voor zichzelf, maar als gemeenteraad of stadsbestuur moeten we hier los van kunnen beslissen wat goed is voor de burger. Om deze beslissing te nemen, zijn er nog te veel onafgewerkte factoren waarvan de impact nog niet kan gemeten worden. De aanpassingswerken aan de Moorseelsesteenweg zijn pas afgewerkt, maar er is nog helemaal geen zicht op de gevolgen die de nieuwe garage, de nieuwe wijk en de nieuwe winkels aan Sportline met zich zullen meebrengen. De knip nu al doorvoeren zonder concrete cijfers of meetbare verkeersstromen, is volgens ons erg ondoordacht. Je voert ingrepen uit op een buurt die volop in ontwikkeling is en je kan onmogelijk weten wat de correcte beslissing is voor de problemen die er (zullen) zijn.""De knip kan een oplossing zijn, maar misschien zijn er ook andere ingrepen nodig. Enkel met correcte en volledige data kan je aan de bevolking uitleggen waarom je een beslissing neemt. Ik vraag dan ook om de knip op te schorten tot de ontwikkelingen in de buurt achter de rug zijn en alle verkeersstromen in kaart zijn gebracht. Dit om de buurt een oplossing op maat te bieden en geen oplossing die de buurt verdeelt."Schepen Griet Coppé (CD&V): "We hebben deze ochtend een ruime delegatie buurtbewoners ontvangen, samen met de burgemeester en onze experten van de verkeersdienst. We hebben zeer goed geluisterd en zullen alle argumenten onderzoeken. Deze oefening kadert in een ruimere oefening rond verkeersveiligheid. We koppelen sowieso terug naar de woordvoerder van de buurtbewoners en pas dan, indien opportuun, zal de knip doorgevoerd worden. Dat zal uiterlijk in december gebeuren." Filiep Manhaeve reageert nog: "Vreemd dat de borden dan nu al - afgedekt - geplaatst zijn."De buurtbewoners schreven ook een open brief aan het stadsbestuur. Die kan je hieronder lezen. "We zijn in elk geval tevreden dat de stad naar ons heeft willen luisteren", klinkt het bij hen. "Dit is een eerste stap in de goeie richting. Hopelijk wordt de knip straks helemaal afgevoerd. Wij hebben alvast een degelijk alternatief klaar: een knip ter hoogte van de rotonde van de Koestraat. Zo blijven alle woonwijken in de buurt buiten schot."