Klacht van Koen Sap tegen Torhoutse CD&V quasi zeker verworpen

Koen Sap, straks nieuw Torhouts gemeenteraadslid voor N-VA: "Als mijn klacht tegen CD&V effectief verworpen is, overweeg ik om beroep aan te tekenen." © Foto JS
Johan Sabbe

De klacht van (bijna) N-VA-gemeenteraadslid Koen Sap tegen CD&V in Torhout werd zo goed als zeker door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen verworpen. Het arrest is nog niet officieel bezorgd – dat zal vermoedelijk pas maandag gebeuren – maar alles wijst in die richting.

Het genoemde rechtscollege moest oordelen of de Torhoutse CD&V in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen de toegestane limieten voor de verkiezingsuitgaven overschreden had, zoals door de N-VA’er aangeklaagd. Op maandag 24 december werd de klacht in Brussel door de bevoegde kamer, bestaande uit drie bestuursrechters, behandeld. Tot de uitspraak officieel is en de verkiezingen geldig verklaard worden, blijft het wachten op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De installatiebijeenkomst was oorspronkelijk vorige woensdag voorzien, maar is niet doorgegaan.

Gebruik van drone in filmpjes van Joost Cuvelier

Koen Sap richt zijn pijlen niet enkel op CD&V als partij, maar ook op schepen en OCMW-voorzitter Joost Cuvelier. Die zou zes promotiefilmpjes laten maken hebben en daarvan geen cent als verkiezingsuitgave hebben aangegeven. Voor een van die filmpjes werd een drone gebruikt en daarbij werd volgens de N-VA’er de wet overtreden, dan nog los van wat de filmopnames en het inzetten van zo’n apparaat kosten. Ook had Koen Sap drie paginagrote advertenties in Krant van West-Vlaanderen ter aankondiging van de zogenoemde Nacht van de Kandidaten – een uitgave van een kleine 4.000 euro – nergens in de aangifte van CD&V teruggevonden.

Tijdens de behandeling van de klacht op 24 december in Brussel waren voor CD&V burgemeester Kristof Audenaert, voorzitter Johan Windels, ondervoorzitter Nancy Vanhoutte en hun advocaat present en kwam Koen Sap voor N-VA in zijn eentje opdagen.

“De advertenties in KW stonden keurig ingeschreven bij Bart Naeyaert onder de provinciale uitgaven”, voerde CD&V aan. “Niet onlogisch, want De Nacht van de Kandidaten had niet enkel in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar ook in het kader van de provincieraadsverkiezingen. En de filmpjes van Joost Cuvelier werden niet professioneel gemaakt, zoals Koen Sap beweert. Joost is lid van een amateurclub voor filmpjes en zijn zoon had op school een initiatieles voor het gebruik van een drone gewonnen. Die is dus met de drone aan de slag gegaan.”

Dat laatste wordt door Koen Sap tegengesproken. “Ik heb aangetoond dat het filmpje met de drone onmogelijk door de zoon van Joost Cuvelier opgenomen kan zijn, zoals CD&V beweert. Iemand anders bediende het toestel. Dat is op de beelden te zien.”

Eerst de tekst van het arrest afwachten

Volgens onze (betrouwbare) informatie heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de klacht van Koen Sap over de hele lijn verworpen. Zijn klacht zou deels onontvankelijk zijn verklaard en deels als ongegrond zijn beschouwd. De teneur van het arrest luidt dat de door de N-VA’er vermoede meeruitgaven de verkiezingsuitslag niet beïnvloed hebben.

“Onze advocaat bevestigt dat hij te horen heeft gekregen dat we de zaak volledig gewonnen hebben”, aldus burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Dat is niet alleen goed nieuws, maar ook de logica zelf. We hebben niets te verbergen. Toch blijf ik voorzichtig en wil ik eerst de tekst van het arrest afwachten. Dus voorzien we momenteel nog geen nieuwe datum voor de installatievergadering van de gemeenteraad.”

“Ook ik heb uit officieuze bron vernomen dat mijn klacht afgewezen is”, reageert Koen Sap ontgoocheld. “Blijkbaar heb ik niet kunnen bewijzen dat de door CD&V gemaakte fouten een invloed hebben gehad op het verkiezingsresultaat. Er zou de partij en haar mandatarissen geen enkele sanctie opgelegd zijn. Ik wacht nu het vonnis af dat ik maandag zou moeten ontvangen. Mijn klacht was niet gericht op het verkiezingsresultaat, maar op de verkiezingsuitgaven. Als tegenpartij is het onmogelijk om aan te tonen dat de fouten een invloed hebben gehad op hoe de kiezers gestemd hebben. Dat kan je totaal niet bewijzen en daar gaat het ook niet om. De verkiezingsuitgaven zijn beperkt en die bedragen mogen niet overschreden worden: dat is de kern van de zaak.”

Geen verder uitstel van installatievergadering

Of Koen Sap, bij het afwijzen van zijn klacht, beroep aantekent bij de Raad van State? “In principe zal ik effectief klacht bij de Raad van State indienen. Uiteraard zal ik eerst overleg plegen met onze partijvoorzitter Eva Maes. Een klacht bij de Raad van State heeft geen invloed op de verdere werking van het lokaal bestuur en dus wordt de installatievergadering van de gemeenteraad er niet door verhinderd. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou ik zeker geen beroep aantekenen. Het heeft weinig zin om de installatie van de gemeenteraad met een aantal weken te doen uitstellen. Daar pas ik voor.”

“Ik blijf sowieso wél van plan om tegen Joost Cuvelier klacht voor valsheid in geschrifte en belangenvermenging in te dienen bij de Procureur des Konings. Onder meer voor het onwettige gebruik van een drone. Maar ik herhaal: eerst het arrest afwachten!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.