Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad, diende eind juli klacht in tegen Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Volgens Vermeersch toont de burgemeester niet het minste respect voor zijn partij, gebruikt hij haatdragende taal en verwijst hij geregeld naar het nazi-regime als Vlaams Belang aan het woord is in de gemeenteraad.
...

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad, diende eind juli klacht in tegen Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Volgens Vermeersch toont de burgemeester niet het minste respect voor zijn partij, gebruikt hij haatdragende taal en verwijst hij geregeld naar het nazi-regime als Vlaams Belang aan het woord is in de gemeenteraad. "De haatdragende taal en nazi-verwijzingen die door Van Quickenborne gebruikt worden in de gemeenteraden tegen de kiezers van het Vlaams Belang zijn totaal ontoelaatbaar. Het wordt tijd dat hij zich eindelijk begint te gedragen als burgervader van álle Kortrijkzanen", liet Vermeersch toen optekenen.Enkele uitspraken van Karel De Gucht (Open VLD) enkele dagen later op VTM deden nog wat olie op het vuur. De Gucht verwees onder meer naar het nationaalsocialisme van de jaren 30. Waarop burgemeester Van Quickenborne via sociale media ook een duit in het zakje deed. "Of Karel De Gucht nu gelijk heeft of niet. Dat doet er niet toe. Freedom of Speech. Altijd en overal. @tomvangrieken is een LOSER. Oei, riskeer ik nu ook een klacht?", tweette hij.Politiezone VLAS moest een hoofdinspecteur uit de politiezone RIHO oproepen naar Kortrijk om de klacht in alle neutraliteit op te nemen. "Op een gemeenteraad verloor Van Quickenborne voor de zoveelste keer de trappers tijdens een tussenkomst van het Vlaams Belang en zei: "de orders van de 'Wolfsschanze' worden goed opgevolgd". De 'Wolfsschanze' was het hoofdkwartier, waar Adolf Hitler het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog verbleef."Dat Van Quickenborne niet het minste respect toont voor de vijf verkozen van Vlaams Belang in Kortrijk is zijn zaak. Dat typeert hem als mens en politicus. Maar dat hij geen respect toont voor de meer dan 6.000 kiezers, en ondertussen meer dan 8.500 kiezers, in onze stad is natuurlijk onaanvaardbaar. Zo'n burgemeester kan geen 'burgervader' genoemd worden. Als er één 'LOSER' is die problemen heeft met 'Freedom of Speech' dan is het Van Quickenborne zelf. Hij blokkeerde mij eerder al op Twitter en zet geregeld onze microfoon uit op gemeenteraden", besloot Vermeersch.Volgens Wouter Vermeersch verliep het onderzoek niet correct en weigerde Van Quickenborne om mee te werken. "Substituut Gunther Maes van het parket heeft mij telefonisch bevestigd dat Van Quickenborne zijn kat naar politiezone RIHO heeft gestuurd. Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat een burgemeester niet meewerkt aan een onderzoek en het parket daarom dan maar seponeert", aldus de fractieleider.Het parket heeft nu dus beslist om geen gevolg te geven aan de klacht van Vermeersch. "Het onderzoek is correct verlopen. Daar is wat ons betreft de kous mee af", besluit parketwoordvoerder Tom Janssens.