Keunepupe verdwijnt in Ardooie-Veld : er komt nieuwe cafetaria aan parking

Provincieraadslid Kurt Himpe (rechts) bij uitbater Kurt Rosseel van cafetaria De Keunepupe. © Frank Meurisse
Jos Remaut

Ondanks protest dat begin mei weerklonk bij buurtbewoners en de uitbater, moet de typische cafetaria van Ardooie Veld toch verdwijnen. In 2020 wordt er een nieuwe cafetaria gebouwd aan de parking van het provinciaal domein, en dan is het met de Keunepupe voorgoed gedaan.

Het lot van deze charmante boshut werd vannamiddag bezegeld op de provincieraad, bij de definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘t Veld. “Er komt eindelijk een oplossing voor deze cafetaria, die destijds zonder bouwvergunning werd opgetrokken en zonevreemd is”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA), die dit dossier al vele jaren van heel dichtbij volgt.

“De cafetaria werd destijds niet gebouwd door de provincie, maar zat in het patrimonium dat verworven werd bij de aankoop van het domein in 1981. Het provinciaal domein is het voormalig kasteelpark van het kasteel de Jonghe d’Ardoye. De constructie werd geplaatst tussen 1971 en 1973 en sindsdien altijd uitgebaat als cafetaria”, zegt Kurt Himpe. In het uitvoeringsplan krijgt de cafetaria een nieuwe locatie ter hoogte van de huidige parking.” Buurtbewoners waren bezorgd dat er in de nieuwe cafetaria ook feestzaalmogelijkheden zouden komen, maar dat wordt uitgesloten. “Het is de bedoeling om in 2020 de nieuwe cafetaria te bouwen en daarna De Keunepupe te verhuizen”.

Veilige fietsoversteek aan N50

Door het nieuwe PRUP wordt het provinciaal domein versterkt en beperkt uitgebreid. “Heel positief zijn de plannen voor de uitbreiding van trage verbindingen, waardoor het provinciaal domein beter bereikbaar zalworden voor fietsers en wandelaars vanuit Meulebeke en Izegem”, zegt provincieraadslid Himpe. “Het provinciaal domein is gelegen in de buurt van de drukke gewestweg N50 en er zal samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Meulebeke bekeken worden om veilige fiets- en voetgangersoversteken te realiseren, zodat het provinciaal domein ook vanuit de oostelijke zijde veilig kan bereikt worden.”

Op bepaalde momenten lokt het provinciaal domein veel volk. De provincie wil een overloopparking realiseren om die drukke momenten op te vangen. “De deputatie kan echter de nood aan bijkomende parking niet objectiveren aan de hand van tellingen”, betreurt Himpe. “Op de parking zijn er geen parkeervakken, waardoor veel ruimte verloren gaat door het wanordelijk parkeren. Misschien is een overloopparking helemaal niet nodig als de huidige parking efficiënt ingericht wordt.”

Slibbekken is maar tijdelijk

Kurt Himpe blijft ook vraagtekens plaatsen bij de plannen voor een tijdelijk slibbekken. “De historische vijver ‘t Zeetje is door de jaren heen dichtgeslibt. Daardoor is er ook een waterproblematiek in het domein en in de omgeving. Het provinciebestuur wil een tijdelijk slibbekken aanleggen om de kostprijs voor de baggerwerken sterk te verminderen. Er is sprake van 15.000 kubieke meter slib dat moet verwijderd worden.” Buurtbewoners vrezen geurhinder en dat is niet onterecht. De opslag is vergund voor een volume van 10.000 kubieke meter slib. Een voorwaarde uit de vergunning is dat de exploitant passende en effectieve maatregelen moet nemen zodat er geen geurhinder is. Als er sprake zou zijn van hinder, dan moet de bevoegde dienst handhaving optreden.”

In het PRUP wordt nu wel duidelijk omschreven dat het gaat om een tijdelijk bufferbekken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.