Kerstboomverbranding en sloop- en heropbouwpremie op de gemeenteraadagenda in Lo-Reninge

Na het behandelen van enkele routine-agendapunten op de gemeenteraad van Lo-Reninge wilde oppositiepartij Inspraak weten wat de stad als alternatief kon aanbieden nadat het College van Burgemeester vorig jaar had beslist dat er geen toelating meer zou worden gegeven voor kerstboomverbrandingen. In een tweede interpellatie vroeg de oppositie of de stad niet meer inspanningen kon doen om de aandacht van de burgers te vestigen op de sloop- en heropbouwpremie die nog kan worden ingediend tot 31 oktober 2019.

Schepen Lieve Castryck. © MVQ

Wat de kerstboomverbranding betreft, antwoordde burgemeester Lode Morlion (Dynamisch): “We zijn ervan overtuigd dat we met deze ‘kleine’ maatregel toch een steentje kunnen bijdragen tot een beter milieu/klimaat. we geloven stellig dat de burger hiervoor begrip zal opbrengen. De stad organiseert twee maal per jaar een ophaalbeurt voor snoeihout. Het is de bedoeling om de eerste ophaalbeurt iets vroeger te voorzien, zodat de burger zijn in stukken gezaagde kerstboom kan meegeven. Hij kan uiteraard ook terecht in het containerpark met kerstbomen. Iedere burger krijgt bij het begin van het jaar trouwens 20 euro op zijn/haar rekening gestort. Dit dekt de kosten van het containerpark.”

Inspraak kaartte de sloop- en heropbouwpremie, waarmee sinds maart 2019 burgers tot 7.500 subsidie kunnen krijgen voor gebouwen in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van dertien Vlaamse steden waar het verlaagde btw-tarief geldt. “De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019”, stelde Frank De Poortere in naam van Inspraak. “Gelet op het beperkte woningaanbod in Lo-Reninge en de vele oudere (al dan niet landelijk gelegen) woningen kan deze premie een ferme aanmoediging zijn voor nieuwe inwoners of jonge mensen die in Lo-Reninge willen blijven wonen. Hoe wil de gemeente deze maatregel kenbaar maken aan haar inwoners? Via het infokrantje, webstek, …?”

Schepen Lieve Castryck (Dynamisch) beantwoordde de vraag: “Onze bediende van de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw waar een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, geeft iedereen hierover de nodige uitleg. Elke inwoner van Lo-Reninge kan met vragen over wonen terecht bij de Woonwinkel West. Zij hebben onder andere als taak de betrokken burger te informeren over alle mogelijke premies en subsidies waarop je bij een verbouwing recht hebt. Op de website van Lo-Reninge stond in juli een bericht over deze tijdelijk sloop- en heropbouwpremie. In het eerstvolgende infoboekje van 1 oktober is een artikel opgenomen met duidelijke vermelding van de deadline.”

“Tot slot: architecten en geregistreerde aannemers waarmee de verbouwer samenwerkt, zijn ook verondersteld de veranderende wet- en regelgeving rond bouwen en verbouwen op te volgen, zodat zij hun klanten correct kunnen informeren hierover. Op onze dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening zijn trouwens meerdere dossiers hangende en worden, gezien de deadline, aanvragen versneld ingediend. Dit wijst erop dat veel burgers wel degelijk op de hoogte zijn.”

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.