Jean-Marie Dedecker staat op 26 mei als onafhankelijke op de lijst van N-VA. In een geanimeerd gesprek met Wouter De Vriendt van Groen clashen ze over de hele klimaatkwestie. "Het is een religie geworden", vindt Dedecker, "met een messias van 15 jaar die het einde van de wereld en de zondvloed voorspelt. We hebben klimaatapostelen, er zit er één naast mij."
...