Jean-Marie Dedecker staat op 26 mei als onafhankelijke op de lijst van N-VA. In een geanimeerd gesprek met Wouter De Vriendt van Groen clashen ze over de hele klimaatkwestie. "Het is een religie geworden", vindt Dedecker, "met een messias van 15 jaar die het einde van de wereld en de zondvloed voorspelt. We hebben klimaatapostelen, er zit er één naast mij."
...

Jean-Marie Dedecker staat op 26 mei als onafhankelijke op de lijst van N-VA. In een geanimeerd gesprek met Wouter De Vriendt van Groen clashen ze over de hele klimaatkwestie. "Het is een religie geworden", vindt Dedecker, "met een messias van 15 jaar die het einde van de wereld en de zondvloed voorspelt. We hebben klimaatapostelen, er zit er één naast mij."Wouter De Vriendt: "Niet alleen ikzelf, maar 3.000 wetenschappers trekken aan de alarmbel. Dat zijn geen apostelen. De laatste klimaatnegationist van België is gevonden en hij zit hier naast mij. Van een burgemeester van een kustgemeente zou je verwachten dat hij aan de kar trekt van een ambitieus klimaatplan."Jean-Marie Dedecker: "Maar je zegt er niet bij dat je met groene energie een even grote reserve aan fossiele energie moet opbouwen. En dat jullie klimaatplan 10 miljard euro kost, en daar bovenop 9 miljard voor nieuwe gascentrales voor als de windmolentjes en de zonnecelletjes stilvallen. Gascentrales stoten 40 keer meer CO2 uit dan kerncentrales. De totale hypocrisie! Er is verdomme geen alternatief voor fossiele brandstoffen. Je moet de mensen de waarheid zeggen."Wouter De Vriendt: "Dit debat verdient echt meer serieux! (Dedecker proest het uit, HH) Zelfs met de gascentrales bereik je in alle scenario's de klimaatdoelstellingen. Hernieuwbare energiebronnen worden ook meer en meer verbonden met elkaar. Maar er zijn groenen nodig om onze achterstand in te halen. Jean-Marie Dedecker wil een nieuwe kerncentrale bouwen. Het weze genoteerd: geen standpunt van zijn partij. En waar wil hij die bouwen? Misschien in de plaats van het casino van Middelkerke?"Jean-Marie Dedecker: "In China bouwen ze 345 kernreactoren tegen 2050, waarvan 20 op zee."Wouter De Vriendt: "Jean-Marie Dedecker wil dus in de Noordzee een kerncentrale bouwen. Het is waanzin! Een kerncentrale op 20 km voor de kust? Het zal niet met Groen zijn, maar zelfs niet met zijn eigen partij. Met welke partners dan wel?"Jean-Marie Dedecker: "Voor die boutade hier vertrekt dat ik een kerncentrale in zee wil bouwen: we kunnen beginnen met nieuwe reactoren in Doel en Tihange. Wij gaan doen wat ze elders in de wereld doen: nieuwe kerncentrales, kernfusie, thoriumcentrales... Jullie willen geld verkwanselen met windmolentjes uit de middeleeuwen, maar daar ligt de toekomst niet."