Door Philippe Peers
...

Door Philippe Peers"De voorbereiding op het meerjarenplan was niet altijd gemakkelijk omwille van de tegenstrijdige belangen", stelt Jacques Callens, voorzitter van het centraal kerkbestuur. "Wij moeten zorgen voor voldoende middelen ten behoeve van de eredienst die deels door de stadskas wordt vergoed. Het schepencollege daarentegen wil de betoelaging zo laag mogelijk houden. De vele vaste kosten zoals verzekeringen, verwarming, verlichting en onderhoud zijn niet beperkbaar. Ook niet als er minder kerkgangers zijn.""In Waregem beschikken we over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan sinds juni 2017", verduidelijkt Geert Kesteloot, secretaris van het centraal kerkbestuur. "Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 werd in onderling overleg met stad Waregem beslist de erediensten verder te behouden in de dekanale kerk Sint-Amandus en Blasiuskerk, Heilige Familie (Gaverke), Heilige Margareta (Nieuwenhove), Sint-Jan-de-Doper (Beveren-Leie), Sint-Martinus (Desselgem) en Sint-Eligius (Sint-Eloois-Vijve). Op 30 juni 2021 worden de erediensten geschrapt in de kerk Heilige Jozef (De Biest) en in de annexkerk van Sint-Hubertus (De Jager). De liturgische activiteiten van beide kerken kunnen voortaan ondergebracht worden in de kerk Heilige Familie van 't Gaverke. De niet-liturgische activiteiten, zoals gebruik van de scholen, kinderopvang en wijkactiviteiten kunnen er zeker tot aan de sluiting blijven. Vanaf juni 2021 volgt de mogelijke sloop al denk ik dat de bevolking van Waregem daar zeker nog niet rijp voor is.""Al onze gemeenschappen zijn levendig en enthousiast", onderstreept deken Henk Laridon. "Er zijn nog frequent doopsels, uitvaarten, huwelijken en jubilea. In alle vieringen is nog volk al neemt nog slechts vijf procent van de bevolking wekelijks deel aan een weekendviering. Acht kerken hiervoor openhouden is dan ook niet meer verantwoord. Het is echter geen hoera-verhaal. Afscheid nemen, doet altijd pijn en sommige mensen zullen ongetwijfeld een verwerkingsperiode nodig hebben bij het uitvoeren van dit plan. Dit beleidsplan is een onderhandelde keuze van het verstand waar hopelijk ook het hart mee instemt. Dit plan moet ten goede komen aan onze mooie en hartelijke kerkgemeenschap.""Voor de allereerste keer in mijn toch al lange politieke carrière werd het kerkenbeleidsplan unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad", benadrukt schepen Rik Soens. "De totaal gevraagde exploitatietoelage voor de komende vijf jaar bedraagt 1,7 miljoen euro, zo'n dertig procent minder dan de vorige vijf jaar. Wat er zal gebeuren met de kerken van De Jager en De Biest is nog onduidelijk. Invulling voor dienstverlening voor de wijkbewoners lijkt een optie."