Katerstraat in Wevelgem heeft geen verhaal tegen dure riolering

Redactie KW

Toen de gemeente Wevelgem in 2013 de Katerstraat opnieuw aanlegde en van de gelegenheid gebruik maakte om er riolering aan te leggen, was dat tot grote tevredenheid van de bewoners. Tevredenheid die omsloeg in ongeloof en wanhoop toen ze drie jaar later de rekening gepresenteerd kregen: ze dienden plots duizenden euro’s op te hoesten, sommigen zelfs tienduizenden euro’s.

Een aantal bewoners van de Katerstraat blijkt niet van plan die som te betalen. Ze hebben evenmin de middelen om de belasting aan te vechten bij de rechtbank. Kenny De Beuf, Aline Deroose, Roger Casier, Agnes Seynhaeve, Danny Van Maris, Geert Casier en Min Hee Vandersteen weten zich onrechtvaardig behandeld. Schepen van Openbare Werken Stijn Tant beroept zich op het reglement van de verhaalbelasting. “Alles is verlopen volgens de regels en in het belang van het algemeen nut.” Toch laat dit bij vele bewoners een wrange nasmaak. “Wellicht had een snellere en heldere communicatie hun onvrede kunnen temperen.”

Rietveld

Roger Casier doet het verhaal: “In 2012 werden wij uitgenodigd door de gemeente op een infoavond waarop gemeld werd dat onze straat zou heraangelegd worden. De Parkstraat zou via de Katerstraat verbonden worden met de Visserijstraat, zodat fietsers op een veilige weg tot in het centrum kunnen fietsen. De gemeente zou van de gelegenheid gebruik maken om een riolering en een voetpad aan te leggen De informatie die we kregen was louter technisch. Er werd geen woord gerept over een eventuele financiële implicatie.”

Dat leek een goede zaak voor de buren, eindelijk zouden ze een aansluiting krijgen op het rioleringsstelsel. In het verleden had de gemeente vragen hierover afgewimpeld. “Het afvalwater werd afgevoerd richting de gracht verderop, de gemeente verplichtte ons wel om een sceptische put aan te leggen“, herinnert Roger Casier zich.

“De eerste vragen voor een riolering dateren van 1989” – buurtbewoner Danny Van Maris

Buur en tuinarchitect Jan Desimpelaere vond een oplossing in de aanleg van een rietveld. “Dat is op zich al ongelooflijk”, reageert Danny Van Maris. “De Katerstraat is een boogscheut verwijderd van het centrum. Er ligt een straat maar geen riolering en toch heeft de gemeente tientallen jaren nagelaten om een riolering aan te leggen. De eerste vragen hierrond dateren van 1989! En nu komen ze op een diefje hiermee af, een schande.”

210.000 euro

De werken vonden plaats in 2013. Tot ieders tevredenheid. Tot in maart 2016 een aanslagbrief in de bus viel. Een verhaalbelasting voor de aanleg van het voetpad en riolering dient betaald te worden aan de gemeente. “Voordien hadden we geen enkele aanwijzing dat het ons iets zou kosten“, zegt een ontstemde Aline Deroose. “We werden gevraagd om 2.799 euro te betalen voor de riolering en 598 euro voor het voetpad. De totale kost van de werken die over een paar honderd meter lopen, bedragen 210.000 euro. Die werden procentueel doorgerekend aan de inwoners.

Toen de bewuste brief in de bus viel in maart 2016 stond de straat in rep en roer. De buren tekenden protest aan. “Maar dat hebben we blijkbaar niet op de correcte manier gedaan”, zegt Roger. “Achteraf gezien was onze brief niet gemotiveerd genoeg en moesten we een onderhoud met de burgemeester aangevraagd hebben. Kijk, wij zijn geen advocaten. Dat gaat ons petje te boven.”

Een tweetal weken geleden – meer dan een jaar nadat ze bij de gemeente protest aantekenden kreeg de buurt een nieuwe brief, met de melding dat de motivatie onvoldoende was en er diende betaald te worden. Opnieuw schrok de Katerstraat op. “Het komt er nu op neer dat we dit geschil met de gemeente voor de rechtbank moeten brengen als we niet akkoord zijn om het bedrag te betalen. Daar hebben we evenmin de middelen of kennis voor”, zucht Aline.

282 euro per meter

Kan en mag de gemeente dit zomaar doen? De buren zijn zelf op zoek gegaan naar antwoorden. Zo stelt Danny Van Maris zich vragen bij de hoge kostprijs van de riolering. “Er lag hier een weg, het enige wat erbij komt is die riool”, zegt Danny. “De bewoners van de Visserijstraat even verderop hebben niets moeten betalen voor de heraanleg van de weg omdat er daar al een riool lag. Wij betalen 282 euro per lopende meter riool, wat me veel geld lijkt. In Roeselare is dat maar 110 euro.”

“De inwoners van de Katerstraat dienen – net zoals andere bewoners – een verhaalbelasting te betalen, los van subsidies” – schepen van Openbare Werken Stijn Tant

Wat de bewoners ook tegen de borst stoot, is dat de volledige werken gesubsidieerd werden door de Vlaamse Watermaatschappij (VWM) omdat de werken ervoor zorgden dat het vuile water richting zuiveringsinstallatie wordt gevoerd. “De gemeente kreeg subsidies en toch laten ze ons ervoor betalen. Ze passeren tweemaal langs de kassa”, weet een verbolgen Roger Casier.

Gelijkheidsbeginsel

Schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V) legt uit dat deze subsidies de bewoners niet vrijstellen van het betalen van de verhaalbelasting. “Alles draait rond het gelijkheidsbeginsel. De kostprijs van riolering en wegenissen wordt altijd door iemand betaald. Tegenwoordig worden de meeste huizen gekocht in nieuwe verkavelingen. De aannemer van de verkaveling draait op voor de kosten van de aanleg van straat, riolering en voetpad. Die kost rekent hij door naar wie de grond of het huis koopt. Waarna hij de weg kosteloos overdraagt aan de gemeente die er verder zorg voor draagt. In dit geval was het de gemeente Wevelgem die de riolering aanlegde. Dus dienen de inwoners van de Katerstraat – net zoals andere bewoners – een verhaalbelasting te betalen. Los van eventuele subsidies.”

Roger Casier is het daar helemaal niet mee eens. “Ik noem dat het ongelijkheidsbeginsel. De hele straat werd gefinancierd door de WVM. De verhaalbelasting die wij worden aangerekend is gewone pure winst voor de gemeente.” De bewoners mogen het openstaande bedrag in termijnen betalen, aan een rentevoet van 4,5 procent. Ook dat vinden de buren veel. De rekening voor het voetpad hebben ze ondertussen wel betaald. Andere buren uit de straat blijken de gemeente nu voor de rechtbank te dagen. De historie van de riolering in de Katerstraat krijgt dus nog een staartje.

(Stefaan Lernout)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.