"De jeugd heeft zijn inbreng gehad", zegt Jan Vandoolaeghe (Onafhankelijken). "De hashtag staat symbool voor een modern bestuur en voor de digitale wereld die voor veel inwoners geen geheimen meer kent en de sociale media die in de communicatie alsmaar belangrijker worden." Het woord 'team' straalt de eendracht uit tussen de drie partijen en de keuze van...