Eva Maes (N-VA) vroeg vorige maandag tijdens de zitting van de gemeenteraad welke richting de reconversie van de site Thor uitgaat. Er werden het voorbije jaar al tal van denkpistes gelanceerd.

Detailhandel weegt te zwaar op mobiliteit

"Het voorbije voorjaar werd het ontwerp van het plan-MER afgerond", antwoordde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "MER staat voor Milieueffectrapport. Er werden drie scenario's onderzocht in functie van hun invloed op het milieu en de buurt. De scenario's gingen uit van een gemengd programma van wonen en detailhandel en varieerden in de verhouding tussen die twee dingen. Uit het ontwerp MER blijkt dat de vraag van de eigenaars en ontwikkelaars om er vooral handelszaken te realiseren, niet haalbaar is vanwege de mobiliteit. Er zijn te veel negatieve effecten op dat vlak. De wens van de eigenaars en ontwikkelaars is dus niet haalbaar, wat hen ook werd meegedeeld."

Zwembad, Kunstacademie en repetitieruimte

Welke kant het dan wél zal uitgaan, er rekening mee houdend dat er maar een beperkt aantal winkels zal komen? "De ideeën zijn gerijpt om op de eerste plaats publieke functies op de site te ontwikkelen", vervolgde burgemeester Audenaert. "Zo wordt er op termijn gedacht aan de bouw van een nieuw zwembad, dat eventueel op intergemeentelijke samenwerking gestoeld kan zijn. Ook overwegen we extra ruimte voor de Kunstacademie en een gebouw om muziek- en toneelverenigingen te laten repeteren."

"Het neemt heel wat tijd in beslag om dit alles uit te werken en de betrokken eigenaars te overtuigen van een gemengd programma waarin zowel publieke als privé initiatieven een plaats krijgen. Dit wordt nu verder onderzocht en ruimtelijk vertaald."

Eva Maes (N-VA) vroeg vorige maandag tijdens de zitting van de gemeenteraad welke richting de reconversie van de site Thor uitgaat. Er werden het voorbije jaar al tal van denkpistes gelanceerd."Het voorbije voorjaar werd het ontwerp van het plan-MER afgerond", antwoordde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "MER staat voor Milieueffectrapport. Er werden drie scenario's onderzocht in functie van hun invloed op het milieu en de buurt. De scenario's gingen uit van een gemengd programma van wonen en detailhandel en varieerden in de verhouding tussen die twee dingen. Uit het ontwerp MER blijkt dat de vraag van de eigenaars en ontwikkelaars om er vooral handelszaken te realiseren, niet haalbaar is vanwege de mobiliteit. Er zijn te veel negatieve effecten op dat vlak. De wens van de eigenaars en ontwikkelaars is dus niet haalbaar, wat hen ook werd meegedeeld."Welke kant het dan wél zal uitgaan, er rekening mee houdend dat er maar een beperkt aantal winkels zal komen? "De ideeën zijn gerijpt om op de eerste plaats publieke functies op de site te ontwikkelen", vervolgde burgemeester Audenaert. "Zo wordt er op termijn gedacht aan de bouw van een nieuw zwembad, dat eventueel op intergemeentelijke samenwerking gestoeld kan zijn. Ook overwegen we extra ruimte voor de Kunstacademie en een gebouw om muziek- en toneelverenigingen te laten repeteren.""Het neemt heel wat tijd in beslag om dit alles uit te werken en de betrokken eigenaars te overtuigen van een gemengd programma waarin zowel publieke als privé initiatieven een plaats krijgen. Dit wordt nu verder onderzocht en ruimtelijk vertaald."