Jong CD&V Poperinge vraagt perspectief voor verenigingen

Tom Gheeraert

In juni kende de Vlaamse regering 223.000 euro financiële steun toe aan stad Poperinge met als bedoeling om lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Voor Jong CD&V Poperinge mogen die middelen stilaan verdeeld worden nu de meeste verenigingen het werkjaar heropgestart hebben.

“Het werkjaar van heel wat verenigingen is in Poperinge opnieuw gestart”, zegt Jeroen Verdonck, die gemeenteraadslid is voor CD&V in Poperinge. “Voor velen na een corona-onderbreking van meer dan een half jaar en ook wat jeugdverenigingen waarvoor fondsenwervende activiteiten zoals fuiven, soupers en stadsondersteuning essentieel zijn. De Vlaamse regering kende in juni financiële steun toe aan Stad Poperinge, in totaal zo’n 223 000 euro afkomstig uit het noodfonds met als bedoeling om lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen.”

Jong CD&V stelt vast dat in Poperinge die middelen nog niet verdeeld werden. “Met Jong CD&V Poperinge zagen we dat al heel wat gemeenten een beslissing hierover nemen, maar het stadsbestuur hierover nog niet gecommuniceerd heeft”, zegt Jeroen Verdonck, die hiermee een sneer geeft naar zijn eigen partij, die samen met Samen de meerderheidscoalitie vormt. “Het lijkt goed dat Poperinge de verdere evolutie van corona afgewacht heeft om te bekijken hoe de verdeling best vorm krijgt en zo een eigen invulling kan geven aan de heropleving van de vrijetijdsbeleving en besteding, heel belangrijk. Niettemin lijkt dit najaar nu wel de periode om perspectief te geven aan de vele verenigingen die Poperinge rijk is.”

“Daarom zal ik namens Jong CD&V Poperinge op de gemeenteraad van vanavond even informeren bij het College van Burgemeester en Schepenen op welke termijn de visie en vooral de broodnodige middelen/ondersteuning uitgerold en verdeeld kunnen worden, het liefst na overleg met de verenigingen”, besluit Jeroen Verdonck. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.