In het beleidsprogramma voor de komende legislatuur spreekt de stad Brugge de ambitie uit om tot een zogenaamde smart city uit te groeien. Zo wil het stadsbestuur gebruik maken van chips om aan te geven wanneer openbare vuilnisbakken binnen de stads...