Jolien Lootens dient klacht in bij gouverneur en minister Homans tegen beslissingen gemeenteraad

Jolien Lootens. © Foto Coghe
Redactie KW

Op de gemeenteraad van 1 juli 2019 werden naast een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen, die een wanbeleid in Koekelare blootlegde, ook enkele decretale en wettelijke tekortkomingen vastgesteld.

“Zo werden enkele financiële rapporten van het OCMW niet correct aan de gemeenteraad voorgelegd“, vertelt Jolien Lootens (N-VA Koekelare). “Als gemeenteraadslid vroeg ik daarom de verdaging naar de volgende gemeenteraad. De stemming daarover werd geweigerd, waardoor er mij in het belang van Koekelare en zijn financiën enkel een klacht bij de hogere overheid restte.”

De burgemeester en de OCMW-voorzitter weigerden te stemmen over de verdaging van de agendapunten rond de budgetwijziging en jaarrekening van het OCMW. In het belang van de gemeente Koekelare en zijn financiën vraag ik minister-president en minister Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om duidelijkheid te scheppen omtrent enkele decretale verplichtingen en over de handhaving van mijn rechten als gemeenteraadslid.”

Het agendapunt was een staaltje van administratief en politiek amateurisme – Jolien Lootens (N-VA Koekelare)

De gemeenteraad weigerde eveneens om een besluit omtrent bepaalde ICT-aankopen, aan te passen of te verdagen. “Het agendapunt was een staaltje van administratief en politiek amateurisme. Het gemeenteraadsdossier was niet volledig, het besluit was onvolledig en onjuist en bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten niet correct nageleefd.”

“Om correct te kunnen beslissen moeten gemeenteraadsleden volledig ingelicht worden omtrent dossiers die voorliggen op de gemeenteraad. Er lag een onvolledig en onjuist dossier voor en men kon ter zitting geen extra info geven, noch wilde men het besluit aan te passen. Bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten niet correct toegepast, waardoor de belastingbetaler wellicht niet de goedkoopste firewall moet betalen.”

Vanuit de oppositie zullen we constructief meewerken aan een beter Koekelare, we zullen goedkeuren wat goed is en hard zijn voor wat slecht is of van slecht beleid getuigt. Maar indien de burgemeester weigert om de rechten van gemeenteraadsleden te respecteren of in te gaan op de vraag naar terechte aanpassingen, rest ons enkel om klacht neer te leggen bij de gouverneur en de minister van Binnenlands Bestuur”, besluit Lootens.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.