John Crombez voerde de SP.A-lijst aan voor het Vlaams Parlement en is in die hoedanigheid ook riant verkozen. Maar momenteel is hij op federaal vlak nog altijd staatssecretaris in de regering van lopende zaken Di Rupo. Dit mandaat is niet verenigbaar met dat van Vlaams Parlementslid, maar aange...