Maar liefst 23 punten stonden op de agenda in openbare zitting van de gemeenteraad in Ingelmunster, maar alle aandacht van alle aanwezigen ging naar het laatste agendapunt rond het verzoekschrift van de jeugdraad over fuiven in De Cultuurfabriek. De jeugd was afgekomen naar de zitting om de standpunten van de verschillende partijen te horen. Niet massaal - door de examenperiode ? - maar toch hoorden meerdere jongeren de uitslag van de stemming of 11 JA-stemmers (SP.A & CD&V-oppositie) en 10 NEEN-stemmers (huidige meerderheid of coalitie van De Brug/N-VA & Open VLD).
...

Maar liefst 23 punten stonden op de agenda in openbare zitting van de gemeenteraad in Ingelmunster, maar alle aandacht van alle aanwezigen ging naar het laatste agendapunt rond het verzoekschrift van de jeugdraad over fuiven in De Cultuurfabriek. De jeugd was afgekomen naar de zitting om de standpunten van de verschillende partijen te horen. Niet massaal - door de examenperiode ? - maar toch hoorden meerdere jongeren de uitslag van de stemming of 11 JA-stemmers (SP.A & CD&V-oppositie) en 10 NEEN-stemmers (huidige meerderheid of coalitie van De Brug/N-VA & Open VLD).Dirk De Baere (N-VA, voorzitter van de gemeenteraad) zei bij aanvang van dit agendapunt dat hij het goed vond dat het initiatief van dat bezwaarschrift kwam van de bevolking zelf. Hij vroeg aan iedereen om dat agendapunt op een serene manier te behandelen, iets waar alle partijen zich aan hielden. Er volgden geen scheldwoorden, geen zware discussies. Iedereen kwam één keer aan bod en daarna volgde de stemming in openbare zitting. Burgemeester Kurt Windels mocht de spits afbijten. Hij stipte aan dat hij sprak namens de fractie De Brug/N-VA & Open VLD, niét namens het schepencollege. Hij sprak over bezorgdheden binnen het college omtrent het houden van fuiven in De Cultuurfabriek. "Bezorgdheden op het vlak van de aankoop. De vroegere OLV-kerk konden we in 2014 aankopen voor 250.000 euro. De ontwijding lag gevoelig. We mogen niet onderschatten dat veel mensen uit de stationsbuurt decennia lang met veel toewijding en eerbied voor hun kerk hebben gezorgd. Het scenario dat de kerk nu zou dienen voor gemeenschapsactiviteiten verzacht de pijn, maar we mogen de gevoeligheid van de OLV-kerk tot op vandaag niet minimaliseren. Samen met schepen Rob Kindt en onze gemeentesecretaris heb ik op de vooravond van de verkoop met pastoor Bonte de afspraak gemaakt om geen fuiven te organiseren. Het is een ongeschreven gentleman's agreement, maar een woord is een woord, ook al is het ongeschreven. Ik uit hier een bezorgdheid om het gegeven woord en om onze geloofwaardigheid. We hebben ook veel kosten gedaan aan De Cultuurfabriek. Het is nu een gezellige zaal met heel wat faciliteiten. De huidige inrichting is niet compatibel voor het houden van fuiven. Is er nood aan een bijkomende fuifzaal ?", vroeg de burgemeester zich af. "Je hebt drie soorten fuiven : klein (JOC), middelgroot (evenementenhal) en groot (tent festivalweide). Het JOC is perfect geschikt door ligging en inrichting, veel beter dan De Cultuurfabriek." De burgemeester besloot zijn betoog met mee te delen dat hij het spijtig vond dat de samenwerking tussen jeugd en gemeente wordt herleidt tot dit punt, terwijl de gemeente zich al vele jaren hard inzette voor de jeugd."Eerste Schepen Enigo Vandendriessche (SP.A - meerderheid) zei dat fuiven in De Cultuurfabriek moéten kunnen. "Geen grote megafuiven, wel kleinschalige activiteiten met dj en dans. "De burgemeester spreekt van een woord is een woord. Daar heb ik moeite mee, want in 't verleden keurde hij dat reglement wel drie keren goed. Uit alle debatten die al erover gevoerd werden, kan ik niet anders dan concluderen dat er bij sommigen een fundamenteel wantrouwen heerst tegenover onze jeugd. Dat is heel jammer. De leiders en leidsters van onze jeugdverenigingen zetten zich iedere week belangeloos in voor de kinderen van Ingelmunster. En ja, zij bouwen graag een feestje en neen, niet alles verloopt altijd vlekkeloos. Maar daarom zijn er goede afspraken gemaakt. Onze reglementen zijn voorzien voor sancties. En als er moet bijgeschaafd worden, dan moeten we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Maar op voorhand alle jeugdfuiven verbieden in een specifieke zaal, daar doen wij niet aan mee, dat getuigt van weinig vertrouwen in onze jeugd. Ik wil alle raadsleden oproepen om zich te houden aan de eerder gemaakte afspraken en binnen de grenzen van het geldende reglement fuiven toe te laten in De Cultuurfabriek."Yves Vercruysse (CD&V-raadslid, oppositie) zei namens zijn fractie dat ze verwonderd waren dat dit punt op de agenda stond, omdat de voorzitter van de gemeenteraad had gezegd dat alleen agendaproblemen ervoor hadden gezorgd dat er nog een voorafgaand overleg was geweest tussen alle fracties van deze gemeenteraad en de kerkfabriek. "Al de agenda's van de leden van onze fractie werden sinds vorige maand geblokkeerd, je wist maar nooit wanneer het overleg zou plaatsvinden.. Om zeker te zijn dat we geen telefoontje hadden gemist, contacteerden we zelf de pastoor en voorzitter van de kerkfabriek, maar zij hadden ook geen uitnodiging tot overleg ontvangen. We polsten dan zelf naar de gevoeligheden van dit dossier. De pastoor wist te vertellen dat het gebouw verkocht was en dat hij, noch de kerk daar nog iets over te zeggen hadden. Hij heeft wel zijn eigen ideeën, maar deze mogen in deze beslissing niet bepalend zijn. De voorzitter van de kerkfabriek wist ons te melden dat het onderwerp van het gebruik van de voormalige OLV-kerk nog nooit besproken was op deze vergadering en dat er ook geen aanleiding was om dit te bespreken. De kerk was geen kerk meer, dus ook de kerkfabriek heeft hier niets meer te bepalen. Mijnheer de burgemeester, waar is het hier verkeerd gelopen ? We krijgen op deze gemeenteraad een uitleg voorgeschoteld door U, die er eigenlijk niet toe doet. Overleg met de betrokken partijen leert ons - na één simpel telefoontje - dat het argument dat je hebt aangehaald, geen steek houdt. In dit dossier hebben we dan maar als CD&V de angel eruit gehaald. De kerkfabriek ligt niet wakker van het gebruik van De Cultuurfabriek. De burgemeester beschikt over voldoende middelen om de goede orde binnen en buiten het gebouw af te dwingen, wanneer een feest georganiseerd door een jeugdbeweging wordt aangevraagd. Wij van CD&V sluiten ons aan bij het standpunt van de jeugdraad en zien er geen graten in dat er verder feesten worden georganiseerd, mits de goede orde te handhaven."Schepen van erediensten en patrimonium Rob Kindt (De Brug) zei dat hij niet enkel sprak als schepen, maar ook als inwoner van de OLV-parochie. Hij stond stil bij de functie van de aankoop van dit gebouw. "Sommige gebouwen hebben niet echt een financiële waarde, maar ook een sentimentele waarde. Dit is een polyvalent gebouw, waarvan ook nog andere verenigingen gebruik maken. Het feesten is ver weg op fuiven de laatste tijd. In 't voorjaar van 2018 werd er vandalisme gepleegd rond het voetbalveld. We kregen van de politie een nota rond slagen en verwondingen. Er was ook een nota rond riooldeksels die werden open gelegd. Ik zeg niet dat dit door de organiserende verenigingen komt, maar een kleine groep van personen verpest zo'n feesten. Wie zegt dat er een kleine groep naar boven trekt via de trappen in De Cultuurfabriek en dat er iemand met zijn zatte kl... naar beneden valt ? Die trap kunnen we toch niet afbreken. De deur bovenaan is op slot, maar voor sommigen misschien gemakkelijk te openen. Het materiaal van Kunst Veredelt ligt daar opgeslagen. Wie kan garanderen dat dergelijke zaken niet gebeuren ? Het gebouw is totaal ongeschikt voor fuiven." De schepen haalde aan dat er al genoeg zalen zijn en dat hij een vierde fuifaccommodatie onredelijk vindt. Hij sprak over de aankoopprijs van 250.000 euro en ook over de aanpassingen plus herinrichting of nog eens 111.480 euro die werd uitgevoerd. "Dit is veel meer dan we van plan waren." De schepen benadrukte dat hij wél vertrouwen heeft in de jeugd. "De organiserende verenigingen zijn niet in fout ! Toen ik op 3 januari jl. het 't JOC betrad, dan schrok ik want ik kwam precies in een half opgekuiste varkensstal terecht (na de oudejaarsavond fuif, padi). Ons personeel was aan de slag, maar die moeten niet andermans vuil opkuisen.. Nu zie ik onder de tribunes wat ik ook zie... Er wordt dus beter niet gefeest in De Cultuurfabriek, ook uit respect voor de verenigingen die ervan gebruik maken."Nadat iedereen zijn visie had gezegd, gebeurde er een stemming in het openbaar. SP.A-raadslid en tevens eerste schepen Enigo Vandendriessche was voorstander voor fuiven én ook de CD&V-oppositie zei ja of in totaal 11 stemmen tegen 10 van de huidige meerderheid De Brug/N-VA & Open VLD. Besluit : de jeugd mag fuiven op maat organiseren. Er zal wel nog een reglement worden opgemaakt. (PADI)