Toenmalig Minister van Economie Johan Vande Lanotte diende begin januari 2014 de klacht in. Het LDD-kopstuk bleef Vande Lanotte namelijk beschuldigen van belangenvermenging in het dossier van...

Toenmalig Minister van Economie Johan Vande Lanotte diende begin januari 2014 de klacht in. Het LDD-kopstuk bleef Vande Lanotte namelijk beschuldigen van belangenvermenging in het dossier van het groenestroombedrijf Electrawinds en E-port. Dat deed hij op zijn website en in verschillende media. Vande Lanotte vroeg een euro morele schadevergoeding en een publicatie van het vonnis in de media die Dedecker een platform gaven bij het uiten van zijn beschuldigingen.De rechter sprak Jean-Marie Dedecker en zijn medewerker echter vrij voor laster en eerroof. "Dat doet zeker deugd. De rechter is van oordeel dat ik voldoende aanwijzingen had om die uitspraken te doen", aldus Dedecker. Zelf legde Dedecker klacht neer wegens schriftvervalsing in verband met E-Port, een bedrijf dat de camerabewaking verzorgt in de haven van Oostende. "De onderzoeksrechter heeft onze klacht met burgerlijkepartijstelling afgewezen, maar daartegen zijn we in beroep."(Belga)