Jean de Bethune: “Ik ben ervan overtuigd dat CD&V volgend jaar de verkiezingen wint”

Axel Vandenheede

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn nog veraf, maar toch stijgt de verkiezingskoorts in Kortrijk. In die mate dat er een aantal hardnekkige geruchten over CD&V Kortrijk de ronde doet. Jean de Bethune spreekt in die zin over ‘fake nieuws’. “Begin oktober maken we onze lijst bekend, niet eerder. In 2019 zal CD&V opnieuw mee besturen in Kortrijk.”

Sinds 2013 moet CD&V zich in Kortrijk tevreden stellen met een plaats op de oppositiebanken. Een plaats die de christendemocraten de 150 jaar ervoor niet van dichtbij hadden gezien. Een deel van de gemeenteraadszaal ook die CD&V, met nog altijd 15 afgevaardigden in de gemeenteraad, in 2019 verlaten wil hebben. De verkiezingen in oktober 2018 zijn dus van cruciaal belang.

We kijken daarom alleen nog vooruit“, stelt Jean de Bethune (58), sinds anderhalf jaar voorzitter van de Kortrijkse CD&V-afdeling. “In het begin was het natuurlijk heel lastig om onze plaats te zoeken in de oppositie. Maar dat is intussen al lang verleden tijd, die opdoffer is verteerd. De sfeer binnen de afdeling is zelfs ronduit goed te noemen.”

Nochtans hebben kwatongen het nog steeds over een andere visie van de verschillende belangengroep en families?

“Ik heb maar één woord hiervoor: ‘fake news’. We hebben die ‘oude demonen’, zoals ik ze noem, achter ons gelaten. Van geschillen tussen families (familie De Clerck vs. familie de Bethune, red.) en standen (middenstandsgroepen vs. ACW, red.) is geen sprake. Bij CD&V Kortrijk is engagement bepalend, niet tot welke clan of groep je behoort.”

“Ik ben bij CD&V kandidaat-lijsttrekker voor de provincieraadverkiezingen”

Er zou ook nog geen consensus zijn over de lijsttrekker voor oktober 2018?

“Wat ik je kan vertellen, is dat ik niet op plaats 1 zal staan. Ik heb ook altijd gezegd dat dit niet mijn ambitie was. Ik zie mezelf als de coach van de ploeg die volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt. Dat is dus het omgekeerde van wat sommigen beweren.”

Waarom heeft u die ambitie niet?

“Omdat het concept lijsttrekker achterhaald is. Je wint verkiezingen door uit te pakken met een sterke ploeg die van wanten weet, die specialisten op alle domeinen telt als het gaat om een stad besturen. Je kunt vandaag niet uitpakken met één of twee vedetten die alle aandacht naar zich toe zuigen, alles naar hun hand zetten én voldoende kennis hebben van én cultuur én economie én wonen…”

Maar toch zal CD&V Kortrijk iemand op plaats één moeten zetten natuurlijk…

“We werken daar binnenskamers heel hard aan. Er zijn al bepaalde knopen doorgehakt, onder meer dat er veertigers, ik spreek graag over ‘quadras’ (Frans woord, afgeleid van het woord quadragénaire of veertiger, red.), bovenaan de lijst zullen staan. Nu moeten we de officiële weg bewandelen. Zo moeten we de lijst voorleggen aan hogere besturen, die dan hun goedkeuring moeten geven. Begin oktober zou alles duidelijk moeten zijn. We zullen alvast een jaar voor de verkiezingen klaar zijn met ons huiswerk, ruim op tijd dus.”

U sprak tijdens de Frisse Ideeëndag van CD&V Kortrijk begin juli ook over verjonging. Hoe uit die zich in de lijstvorming?

Ik kan u verzekeren dat we een jonge lijst zullen hebben. Met zoals gezegd dus veertigers als speerpunten. Zij zullen de jongere kandidaten mee in hun kielzog moeten meenemen. De oudere garde wordt daarbij niet buitenspel gezet, maar zal een ondersteunende rol op zich nemen.”

In elk geval blijkt dat CD&V Kortrijk alleen naar de verkiezingen trekt. Een mogelijk kartel was dus nooit aan de orde?

“U doelt op de gesprekken die ik voerde met Groen? Ik heb inderdaad al enkele keren gesproken met de collega’s uit de oppositie. Dat is niet meer dan logisch, niet? We zitten dan ook samen in de minderheid. Maar het is niet omdat je met elkaar praat, dat je in hetzelfde bed slaapt, hé. Ik heb trouwens ook met andere partijen gesproken. Met iedereen, behalve met PVDA en Vlaams Belang.”

“Van geschillen tussen clans en standengroepen is er geen sprake”

Die partijen leggen totaal andere klemtonen in hun partijprogramma. Heeft CD&V Kortrijk zijn programma klaar?

“We gaan voluit voor Kortrijk als duurzame stad. Niet alleen op ecologisch vlak, maar op het niveau van werk, inclusie, enzovoort. Al een tijd zijn de vijf pijlers van ons partijprogramma voor oktober 2018 bekend: werk, veiligheid, solidariteit/zorg, gezin en zijn omgeving en tot slot Kortrijk in regionaal verband. (korte stilte) Zijn wij niet de enige die al een programma heeft? Van de andere partijen hoorde ik nog niets….”

CD&V heeft in Kortrijk 15 van de 41 zetels in handen. Hebben jullie al een aantal voor de komende legislatuur vooropgesteld?

“Neen. Nu al een prognose maken is onmogelijk. Maar… Ik ben er wel van overtuigd dat CD&V alle troeven in handen heeft om de verkiezingen te winnen. Meer: CD&V zal de komende verkiezingen in Kortrijk winnen.”

In 2012 won CD&V ook de verkiezingen met 33 procent van de stemmen…

(overtuigd)In 2019 zal CD&V Kortrijk opnieuw mee besturen.”

Met Jean de Bethune als schepen van Economie?

“Ik ben de lokale politiek genegen, maar dat geldt evengoed voor de politiek op provinciaal niveau. Dat merk je aan het feit dat ik al een hele tijd in de provincieraad actief ben. Dit jaar is dat trouwens 30 jaar. Ik wil daar nog een vervolg aan breien in 2019. In die optiek zal ik mij kandidaat stellen binnen CD&V om de lijst voor de provincieraadsverkiezingen te trekken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.