Het was Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere die fungeerde als voorzitter van het lokaal kiescomité. Zowat 150 leden kwamen opdagen om te stemmen.
...

Het was Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere die fungeerde als voorzitter van het lokaal kiescomité. Zowat 150 leden kwamen opdagen om te stemmen.Jannick De Poorter (52) was tot nu toe voorzitster van de Roeselaarse CD&V-Vrouwen, actief onder de naam 'Vrouw& Maatschappij'. Nadat Klaas Keirse in de loop van vorig jaar afhaakte als algemeen voorzitter, nam zij tijdelijk deze functie over. Nu wordt ze daar dus officieel in bevestigd. Jannick De Poorter is een alleenstaande mama met twee zonen. Beroepshalve is ze aan de slag als thuisverspleegster. Amateursport vindt ze belangrijk, niet alleen omwille van de beweging, maar tevens om het sociaal isolement van velen te helpen doorbreken. Ze is ook lid van de stuurgroep van De Zonnebloem, een praatcafé over dementieproblematiek, en bestuurslid van de VZW Ontspanning Kanker.Als voorzitter van Vrouw & Maatschappij wordt Jannick opgevolgd door Sharon Linclau. Marc Himpe werd voor de vierde keer verkozen tot voorzitter van de CD&V-senioren, met 96% van de stemmen. En Bjorn Vanneste wordt de komende drie jaar voorzitter van JongCD&V. Hij behaalde 90% van de stemmen. Ook een pluim voor Xavier Deruytter, de sportieve tegenkandidaat bij de jongerenverkiezing.