Het was Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere die fungeerde als voorzitter van het lokaal kiescomité. Zowat 150 leden kwamen opdagen om te stemmen.
...