Na De Grote Bevraging, waarbij het stadsbestuur vijf stellingen voorlegde aan de Kortrijkzanen, komt de stad Kortrijk nu met een jaarlijks digitaal referendum. De stad laat zich daarvoor inspireren door Zwitserland. "Daar hebben inwoners inspraak door de vele referenda die er worden georganiseerd", klinkt het. In een eerste digitaal referendum kunnen inwoners stemmen over het al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in het stadscentrum.
...

Na De Grote Bevraging, waarbij het stadsbestuur vijf stellingen voorlegde aan de Kortrijkzanen, komt de stad Kortrijk nu met een jaarlijks digitaal referendum. De stad laat zich daarvoor inspireren door Zwitserland. "Daar hebben inwoners inspraak door de vele referenda die er worden georganiseerd", klinkt het. In een eerste digitaal referendum kunnen inwoners stemmen over het al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in het stadscentrum.Maar dat idee stoot op bezwaren bij de oppositie. Jean de Bethune (CD&V) maakt zich onder andere zorgen over het soort vragen die gesteld zullen worden. "Die vragen mogen vanuit de bevolking komen, dus Jan en alleman kan die verzinnen", stelt hij. "Wat als mensen vragen om geen belastingen meer te moeten betalen? Volgens mij kunnen we daar beter duidelijke regels rond verzinnen. Vragen over financiën, eredienst en veiligheid moeten uit den boze zijn. Enkel online kunnen stemmen vinden wij geen goed idee, wat met de oudere inwoners van onze stad? Vallen zij uit de boot?" Daarnaast uitte het gemeenteraadslid ook andere bezorgdheden. "Wie gaat beslissen wat er gevraagd wordt? Dat mag geen monopolie zijn van het college. En gaan we dan de resultaten van het referendum als stad zo maar volgen? Of beslist de meerderheid ook daarover? In dat geval is een referendum compleet overbodig lijkt me?" Dat laatste statement onthaalde burgemeester Van Quickenborne op hoongelach. De bezwaren van de oppositie konden hem duidelijk niet deren. Nochtans sprak ook Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) zich uit tegen het plan. "Is zo een volksraadpleging wel wettig?", vroeg hij zich af. "Wij gaan dat zeker laten bekijken door een advocaat. Digitaal stemmen is voor ons uit den boze. Dan sluit je te veel mensen uit." Vermeersch plant ook een petitie tegen de autoloze zondag en wat hij het pesten van automobilisten noemt. Schepen van Kortrijk Spreekt en Burgerzaken, Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) probeerde de brandjes te blussen. "Het gebied dat autovrij zou worden, bevat de volledige fietszone zoals ingevoerd vanaf 28 juni. Zo zijn alle ondergrondse parkeerterreinen toegankelijk, met uitzondering van die aan de Schouwburg. Wie minstens 16 jaar is op 14 oktober 2019 én gedomicilieerd is in Kortrijk of een deelgemeente, kan stemmen via zijn computer, tablet of smartphone. Wie zelf geen computer of smartphone heeft, kan stemmen in de OC's, de bibliotheek of het stadhuis", legt ze uit. "Stemmen kan uiteraard maar één keer en dat online van maandag 14 oktober tot en met zondag 20 oktober. Het stemmen zelf gebeurt volledig anoniem. De resultaten worden live bekendgemaakt op zondag 20 oktober na 18 uur in de Budafabriek. Inwoners zullen de bekendmaking kunnen volgen via een live streaming op de website van de stad.""Elke inwoner krijgt begin oktober een brief met unieke code waarmee je kan inloggen en stemmen op een website. We zorgen ervoor dat de privacy gewaarborgd wordt", vervolgt de schepen. Ze lost daarmee een probleem op waar De Grote Bevraging mee kampte, namelijk dat ook niet-kortrijkzanen mee konden wegen op het beleid van de stad. "De bevraging is enkel geldig als minstens 2.000 Kortrijkzanen deelnemen aan het digitale referendum. Het resultaat moet bovendien een minimumverschil kennen van 2,5 procentpunten tussen de ja -en nee-stemmers om met voldoende betrouwbaarheid te kunnen zeggen dat het een reëel verschil is dat niet door toeval werd bepaald", besluit de schepen. Ter vergelijking, aan De Grote Bevraging deden meer dan 11.000 mensen mee. Na nog wat heen en weer geroep kreeg de oppositie uiteindelijk de belofte los van het schepencollege dat eventuele vragen die op het referendum aan bod zullen komen, eerst de gemeenteraad zullen passeren. Uiteindelijk werd het voorstel goedgekeurd met 25 ja-stemmen en 13 onthoudingen. Niemand stemde tegen.