Na De Grote Bevraging, waarbij het stadsbestuur vijf stellingen voorlegde aan de Kortrijkzanen, komt de stad Kortrijk nu met een jaarlijks digitaal referendum. De stad laat zich daarvoor inspireren door Zwitserland. "Daar hebben inwoners inspraak door de vele referenda die er worden georganiseerd", klinkt het. In een eerste digitaal referendum kunnen inwoners stemmen over het al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in het stadscentrum.
...