De start van het project Roeselare Centraal, dat de heraanleg van de stationsomgeving omhelst, werd al in maart 2012 gegeven. "Tijdens de uitvoering is gebleken dat er nog enkele wijzigingen aan de opdracht nodig waren", klinkt het bij het stadsbestuur. Dat zorgt er wel voor dat de uiteindelijke factuur een pak hoger ligt dan oorspronkelijk voorzien. "Deze verrekening en eerder goedgekeurde aanpassingen zorgen voor een overschrijding van 22,04 procent. Het bestelbedrag klokt zo af op 5.623.840 euro

De extra kosten zijn onder andere afkomstig van tijdelijke verlichting aan de sportkooi om criminaliteit in de zone tegen te gaan (4.311,31 euro, zonder btw). Het kunstwerk van de Spelende Kinderen aan de waterpartij moest op een sokkel worden geplaatst en daarvoor werden twee bijkomende architectonische betonblokken geïnstalleerd. Kostprijs: 2.006,40 euro, zonder btw. De extra verlichting aan de achterzijde van het station en de paal voor de camerabewaking aan de waterpartij kostten dan weer samen 2.725,07 euro, zonder btw.

"We hebben ook opgemerkt dat wachtende personen aan het busstation de boomspiegels moedwillig beschadigen. Op vraag van de stad werden inox-pofielen rondom de bomen geplaatst." Goed voor een bedrag van 5.107,20 euro, zonder btw.

Peukenpalen gestolen

"Ook voor de vele peuken rondom het busstation werd een oplossing voorzien. Er werden peukenpalen geplaatst, maar de palen die de stad aan de aannemer had bezorgd, beschikten niet over een funderingsvoet. In combinatie met vandalisme kwamen die snel los en sommige palen raakten zelfs gestolen. De peukenpalen werden uiteindelijk chemisch verankerd." Kostprijs: 2.975 euro, zonder btw.

De grootste extra kost is de pleinverharding aan de achterzijde van het station. Die werd uitgevoerd in gewapende cementbetonverharding in plaats van de voorziene geprefabriceerde betonplaten. Er werd gelijktijdig ook een extra stuk voetpad gegoten tot aan de Kleine Beversesteenweg. Kostprijs: 46.917,00 zonder btw.

"In het kader van de ontbrekende blindengeleiding op het Stationsplein, zouden geleide elementen in roestvrij staal worden aangebracht in de terrassenzone. Aan de terrassen moet een ruimte van vier meter vrijgehouden worden voor de hulpdiensten. Binnen deze zone staan geen obstakels en daar zullen we de geleidelijn aanbrengen." Kostprijs: 43.248,15 euro. (PVH)

De start van het project Roeselare Centraal, dat de heraanleg van de stationsomgeving omhelst, werd al in maart 2012 gegeven. "Tijdens de uitvoering is gebleken dat er nog enkele wijzigingen aan de opdracht nodig waren", klinkt het bij het stadsbestuur. Dat zorgt er wel voor dat de uiteindelijke factuur een pak hoger ligt dan oorspronkelijk voorzien. "Deze verrekening en eerder goedgekeurde aanpassingen zorgen voor een overschrijding van 22,04 procent. Het bestelbedrag klokt zo af op 5.623.840 euroDe extra kosten zijn onder andere afkomstig van tijdelijke verlichting aan de sportkooi om criminaliteit in de zone tegen te gaan (4.311,31 euro, zonder btw). Het kunstwerk van de Spelende Kinderen aan de waterpartij moest op een sokkel worden geplaatst en daarvoor werden twee bijkomende architectonische betonblokken geïnstalleerd. Kostprijs: 2.006,40 euro, zonder btw. De extra verlichting aan de achterzijde van het station en de paal voor de camerabewaking aan de waterpartij kostten dan weer samen 2.725,07 euro, zonder btw."We hebben ook opgemerkt dat wachtende personen aan het busstation de boomspiegels moedwillig beschadigen. Op vraag van de stad werden inox-pofielen rondom de bomen geplaatst." Goed voor een bedrag van 5.107,20 euro, zonder btw."Ook voor de vele peuken rondom het busstation werd een oplossing voorzien. Er werden peukenpalen geplaatst, maar de palen die de stad aan de aannemer had bezorgd, beschikten niet over een funderingsvoet. In combinatie met vandalisme kwamen die snel los en sommige palen raakten zelfs gestolen. De peukenpalen werden uiteindelijk chemisch verankerd." Kostprijs: 2.975 euro, zonder btw.De grootste extra kost is de pleinverharding aan de achterzijde van het station. Die werd uitgevoerd in gewapende cementbetonverharding in plaats van de voorziene geprefabriceerde betonplaten. Er werd gelijktijdig ook een extra stuk voetpad gegoten tot aan de Kleine Beversesteenweg. Kostprijs: 46.917,00 zonder btw."In het kader van de ontbrekende blindengeleiding op het Stationsplein, zouden geleide elementen in roestvrij staal worden aangebracht in de terrassenzone. Aan de terrassen moet een ruimte van vier meter vrijgehouden worden voor de hulpdiensten. Binnen deze zone staan geen obstakels en daar zullen we de geleidelijn aanbrengen." Kostprijs: 43.248,15 euro. (PVH)