Het had wat voeten in de aarde, maar in Izegem zijn ze er uit hoe ze de gemeenteraad kunnen laten plaatsvinden. Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "In het kader van de coronacrisis wijzigen we de organisatie van de gemeenteraad, dat is in consensus beslist samen met de fractieleiders. Een aantal agendapunten en de door raadsleden toegevoegde agendapunten worden uitgesteld tot de eerstvolgende reguliere gemeenteraadszitting en OCMW-raadszitting."

"De geagendeerde interpellaties worden beschouwd en beantwoord als schriftelijke vraag. Indien het antwoord niet voldoet aan de verwachtingen, of bijkomende vragen oproept, dan kan het raadslid vanzelfsprekend een nieuwe interpellatie laten agenderen op de eerstvolgende reguliere gemeenteraadszitting."

De overige agendapunten blijven behouden, maar de beraadslaging verloopt uitzonderlijk op een digitale manier, per e-mail. "Morgen uiterlijk 12 uur verwachten wij eventuele vragen en opmerkingen bij de agendapunten. Het College van Burgemeester en Schepenen zal deze vragen beantwoorden en de gestelde vragen en antwoorden tegen uiterlijk om 17 uur gebundeld doorsturen naar alle raadsleden."

De fracties krijgen daarna tijd om te beraadslagen. "Waarna wij uiterlijk om 19 uur van elk van de raadsleden per agendapunt een goedkeuring, tegenstem of onthouding per e-mail doorgestuurd krijgen."

Ook vragen stellen kan via de besloten Facebookgroep

Daarna zal de burgemeester om 19.30 uur zal de burgemeester via een Facebook live sessie in een gesloten Facebookgroep met de raadsleden uitgebreid toelichting geven over de maatregelen die de stad neemt m.b.t. de coronacrisis. "Elk raadslid kan vervolgens via het tekstvak bij het bericht bijkomende vragen stellen, waar de burgemeester vervolgens zal op antwoorden."

"De gemeenteraad neemt op die manier, volgens de uitzonderlijke mogelijkheden die het Agentschap Binnenlands Bestuur de gemeentebesturen biedt, de beslissingen die moeten genomen worden (omwille van redenen van timing), maar volgt tegelijk de richtlijn om geen vergaderingen te organiseren met veel aanwezigen.

Het had wat voeten in de aarde, maar in Izegem zijn ze er uit hoe ze de gemeenteraad kunnen laten plaatsvinden. Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "In het kader van de coronacrisis wijzigen we de organisatie van de gemeenteraad, dat is in consensus beslist samen met de fractieleiders. Een aantal agendapunten en de door raadsleden toegevoegde agendapunten worden uitgesteld tot de eerstvolgende reguliere gemeenteraadszitting en OCMW-raadszitting.""De geagendeerde interpellaties worden beschouwd en beantwoord als schriftelijke vraag. Indien het antwoord niet voldoet aan de verwachtingen, of bijkomende vragen oproept, dan kan het raadslid vanzelfsprekend een nieuwe interpellatie laten agenderen op de eerstvolgende reguliere gemeenteraadszitting."De overige agendapunten blijven behouden, maar de beraadslaging verloopt uitzonderlijk op een digitale manier, per e-mail. "Morgen uiterlijk 12 uur verwachten wij eventuele vragen en opmerkingen bij de agendapunten. Het College van Burgemeester en Schepenen zal deze vragen beantwoorden en de gestelde vragen en antwoorden tegen uiterlijk om 17 uur gebundeld doorsturen naar alle raadsleden."De fracties krijgen daarna tijd om te beraadslagen. "Waarna wij uiterlijk om 19 uur van elk van de raadsleden per agendapunt een goedkeuring, tegenstem of onthouding per e-mail doorgestuurd krijgen."Daarna zal de burgemeester om 19.30 uur zal de burgemeester via een Facebook live sessie in een gesloten Facebookgroep met de raadsleden uitgebreid toelichting geven over de maatregelen die de stad neemt m.b.t. de coronacrisis. "Elk raadslid kan vervolgens via het tekstvak bij het bericht bijkomende vragen stellen, waar de burgemeester vervolgens zal op antwoorden.""De gemeenteraad neemt op die manier, volgens de uitzonderlijke mogelijkheden die het Agentschap Binnenlands Bestuur de gemeentebesturen biedt, de beslissingen die moeten genomen worden (omwille van redenen van timing), maar volgt tegelijk de richtlijn om geen vergaderingen te organiseren met veel aanwezigen.