Hoewel het aantal zetels van CD&V na de gemeenteraadsverkiezingen gehalveerd werd de christendemocraten gingen van zes naar drie zitjes mag de partij zich de komende zes jaar toch tot de meerderheid rekenen. Ann Van Essche wordt de enige niet-N-VA-schepen in Izegem en bruist van ambitie.
...

Hoewel het aantal zetels van CD&V na de gemeenteraadsverkiezingen gehalveerd werd de christendemocraten gingen van zes naar drie zitjes mag de partij zich de komende zes jaar toch tot de meerderheid rekenen. Ann Van Essche wordt de enige niet-N-VA-schepen in Izegem en bruist van ambitie.De Kachtemse is echter allesbehalve een nieuw gezicht in de Izegemse politiek. in 2006 stond ze voor het eerst op de lijst en raakte ze meteen verkozen. "Ik kwam in de gemeenteraad naast de betreurde Peter Defreyne terecht", graaft ze in haar geheugen. "Het was het begin van een heel hechte vriendschap. Hij heeft me het klappen van de politieke zweep geleerd."Dat CD&V de voorbije jaren een pak klappen te verwerken heeft gehad. "We hebben het niet makkelijk gehad. Enkele gevestigde waarden zijn al dan niet ongewild van het firmament verdwenen en ook daarom hebben we voor een compleet vernieuwde en fel verjongde lijst gekozen. Dit was hét moment om een verjongingskuur door te voeren. Ik kreeg wel eens de opmerking dat veel mensen op de lijst geen belletje deden rinkelen, maar het ging stuk voor stuk om geëngageerde Izegemnaars uit het verenigingsleven of vrijwilligerswerk. We zijn met een mooi programma naar de kiezer gestapt, met de duidelijke ambitie om de poort naar de meerderheid opnieuw open te beuken. En dat is ook gelukt."Alleen had 14 oktober toch een wrange nasmaak. "Aan de ene kant waren we tevreden dat we Izegem opnieuw mee konden besturen, maar we zagen ons aantal zetels wel gehalveerd worden. Dat was erg zuur. Ons doel was om twee schepenen uit de brand te slepen, maar daarvoor stonden we niet sterk genoeg. Jammer voor Dries Dehaudt, want ik beschouw hem als mijn politieke zoon. Maar hij is nu de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en zo bekleden we de komende zes jaar toch twee sleutelposities. Aanvankelijk zou oud-burgemeester Gerda Mylle die functie opnemen, maar ze heeft de fakkel aan de nieuwe generatie doorgegeven. Een zeer bewuste keuze."Ann moet het binnen het schepencollege tegen zes N-VA-schepenen opnemen, maar is ervan overtuigd dat de samenwerking de komende zes jaar op wieltjes zal lopen. "De start doet alvast het beste vermoeden", benadrukt ze. "Het is absoluut geen wij- en zij-verhaal. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: van Izegem een nóg betere stad maken. Er zijn goeie afspraken gemaakt, mede dankzij de inbreng van Gerda Mylle. Zij zat immers mee aan de onderhandelingstafel. De beleidsverklaring staat nu in stelling en daarin vinden we een pak van onze accenten terug. Veel mensen denken jammer genoeg dat CD&V niet veel in de pap te brokken zal hebben, maar dat is hoegenaamd niet zo. Onze relatie met N-VA is opperbest."Zelf heeft Ann met Welzijn, Zorg, Kinderopvang, Huis van het Kind en Sociale Economie een stevig pakket bevoegdheden. "Ik wil de komende jaren de buurtwerking opnieuw opwaarderen en uitbouwen. Door enkele buurtwerkers in dienst te nemen, zal de stad extra oren en ogen hebben. Op die manier kunnen we zaken als armoede en vereenzaming tijdig detecteren en aanpakken. Ook het Huis van het Kind moet zo snel mogelijk opgestart worden en binnen zes jaar een begrip zijn. Zie het als een aanspreekpunt waar je met al je vragen voor kinderen tussen 0 en 18 jaar terecht kan. Op die manier willen we ook meer kwetsbare gezinnen bereiken."Ann Van Essche heeft ook plannen om het bestaande aanbod aan kinderopvang te stroomlijnen en eventueel zelfs uit te breiden. "Maar een nieuw stedelijk initiatief komt er niet", onderstreept ze.Nu CD&V de kans heeft om zes jaar lang mee de lijnen uit te zetten in Izegem, moet ook het enthousiasme rond de partij weer aanzwengelen, klinkt het. "We wille het tij keren en binnen zes jaar weer een pak sterker voor de dag komen. CD&V moet opnieuw die stevige partij van weleer worden. We zijn terug, we kunnen onze stempel drukken... Nu moeten we blijven groeien. De jonge ploeg van tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is behouden en we willen nog nieuw bloed aantrekken. De nieuwe wind die momenteel door CD&V waait, mag niet stilvallen. De samenwerking met N-VA moet een langdurig project worden. Dat vindt ook burgemeester Bert Maertens zelf."De komende zes jaar ligt er veel werk op de plank. "Ik wil de armoede in onze stad echt laten dalen", stelt Ann. "Maar we moeten ook werk maken van een nieuwe evenementenhal en de mobiliteit blijft een heet hangijzer. Veilige fiets- en voetpaden ook in de deelgemeenten zijn belangrijk. En de site Baertshof wordt hét project van de nieuwe bestuursperiode."Ann zegt zich met hart en ziel voor Izegem in te zetten, maar beseft tegelijk maar al te goed dat ze normaal nog een compagnon de route naast haar zou gehad hebben. "Het is spijtig dat Peter Defreyne dit niet meer kan meemaken, maar ik ben er zeker van dat hij trots is op ons. Dat zeggen ook zijn ouders. Ik heb hen twee dagen na de verkiezingen bezocht en ze waren in de wolken dat Peter zijn geliefde partij opnieuw tot de meerderheid behoort. Maar hij zal zes jaar lang in gedachten bij ons zijn. Ik heb me nu al enkele keren afgevraagd hoe Peter de zaken zou aangepakt hebben. En dat zal ik ook blijven doen. Op mijn bureau thuis heeft een foto van mezelf en Peter een ereplaats gekregen. Ik ben er zeker van dat hij deze bestuursperiode over ons zal waken."