Meer Izegemnaars op de fiets, een nette en groene stad en de inwoners verenigen. Dat zijn de drie krachtlijnen die het CD&V- en N-VA-stadsbestuur van Izegem in het ontwerp van het meerjarenbeleidsplan naar voor schuift. Donderdagavond beraadslagen alle stedelijke adviesraden nog over het plan, maar de grote lijnen zijn nu al duidelijk.
...