Isabelle Degezelle: “Heel blij om opnieuw met de jeugd samen te werken”

Isabelle Degezelle weet zich gesteund door haar gezin: we zien zoontje Xander, op de arm van papa Geert Coussement, en zoon Thibeau. (foto GJZ)
Redactie KW

Isabelle Degezelle (35) uit Moen is tweede schepen en maakt haar rentree in het schepencollege. Twaalf jaar terug werd ze bij haar eerste verkiezing meteen schepen. En na zes jaar oppositie, nu dus opnieuw.

Door Geert Vanhessche

Isabelle kwam twaalf jaar geleden in de politiek terecht. “CD&V vroeg me om op de lijst te staan bij de verkiezingen in 2006. Politiek interesseerde mij wel, omdat het mij leuk leek om zaken te verwezenlijken ten bate van de gemeenschap. Het is de enige manier om het beleid ook effectief te helpen vormgeven.”

Haar eerste verkiezingsavond, in oktober 2006, werd meteen een succes. Isabelle werd niet alleen verkozen in de gemeenteraad, ze hoorde ook dat ze een schepenambt kreeg toebedeeld. “Het ging inderdaad een beetje snel, maar als je jong bent mag het soms wel snel gaan. Ik ben enthousiast aan mijn opdracht begonnen en hou er in ieder geval goede herinneringen aan over.” Zo herinnert Isabelle zich nog de opstart van de nieuwe fuifzaal in Transfo, de nieuwe vloeren in de sporthal en de atletiekpiste die volledig werd heraangelegd.

Zes jaar later belandde CD&V in de oppositie, een periode waar ze minder goede herinneringen aan heeft. “We werden zowat overal uitgesloten. Wat ik ook spijtig vond, is dat men soms niet enkel de politicus, maar ook de mens achter de politicus raakte. Nu goed, we moeten daar nu ook weer niet te negatief over zijn. We moeten vooruitkijken naar de toekomst. Ik hou mijn slogan ‘passie, inzet, jeugdig en gedreven’ altijd in het achterhoofd”, haalt Isabelle aan.

Isabelle werd geboren op 27 juli 1983. Ze is gehuwd met Geert Coussement en heeft twee zonen, Thibeau (8) en Xander (3). Isabelle is van opleiding master in de biologische wetenschappen-landbouw. Ze is docent-onderzoeker aan de hogeschool Vives in Roeselare. Heel veel tijd gaat naar de politiek waar Isabelle al zo’n 12 jaar actief is. Daarnaast wil ze vooral tijd maken voor haar gezin. Ze is ook actief lid van de ouderraad VBS Moen.

Boerendochter

Isabelle zegt blij te zijn met haar bevoegdheden. Zo kreeg ze de verantwoordelijkheid over jeugd, onderwijs (inclusief kunstacademie), cultuur, landbouw en dierenwelzijn. “In mijn eerste legislatuur nam ik ook jeugd onder mijn vleugels. Ik heb daar goede herinneringen aan en ben blij dat ik opnieuw met hen mag samenwerken. Ik ben trouwens ook de jongste in het schepencollege. Wat onderwijs betreft, ik ben zelf docent en dus wel vertrouwd met de noden van en in het onderwijs.”

Mijn job als docent bij Vives geef ik niet helemaal op, dat is een te groot risico

Ook wat landbouw en dierenwelzijn betreft, was de keuze voor Isabelle eerder logisch: “Ik ben een boerendochter en ben dus zeker vertrouwd met de materie en de problematiek in de landbouwsector. Ik heb ook een passie voor de landbouw, die zich ook vertaalt in mijn job als docent bij Vives. Bijna rechtstreeks daaraan verbonden is het dierenwelzijn. Ik hoop, en ben er vrijwel zeker van, op een goede samenwerking met het dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem, waar men prachtig werk levert.”

Fulltime job

Op cultureel vlak heeft Isabelle misschien wat minder ervaring, al is ze wel bij het verenigingsleven betrokken. “Ik steek zelf af en toe een handje toe bij bepaalde organisaties wanneer ze hun evenement organiseren en ik ken heel wat mensen uit het verenigingsleven. Ook het culturele leven op zich, boeit me wel. Zo had ik al diverse gesprekken met Tom Ternest die de productie ‘Zwiens’ realiseert. Het project draait rond varkensboeren en gaat in september in Sint-Denijs in première.”

Isabelle heeft dus nogal wat bevoegdheden. Daarom besloot ze om de komende zes jaar halftijds te gaan werken. “Je mag een schepenambt gerust als een fulltime job zien”, haalt ze aan. “Het is echter een te groot risico om je job helemaal op te geven, want je weet niet wat er over zes jaar zal gebeuren.”

“Verenigingen op veel vlakken steun bieden”

Als schepen van Cultuur wil Isabelle Degezelle inzetten op het meer en beter ondersteunen van de verenigingen. “Verenigingen zijn heel belangrijk in onze samenleving, vandaar dat we ze een extra steuntje willen geven. Dit hoeft niet altijd financieel te zijn, maar op materieel vlak kan er ook ondersteuning geboden worden.”

Verder is het de bedoeling om de tarieven van de ontmoetingscentra gelijk te stellen. “We willen de prijzen voor het huren van een oc of een vergaderlokaal, in welke deelgemeente dan ook, voor de verenigingen uniform maken en betaalbaar houden. Zo worden ook alle verenigingen gelijk behandeld.”

Verder wil men de gebouwen die ter beschikking gesteld worden aan verenigingen verder optimaliseren. “De tijd dat een vereniging de exclusiviteit van een lokaal heeft, lijkt me voorbij. We moeten het gebruik ervan optimaliseren zodat meerdere verenigingen, op andere tijdstippen weliswaar, die kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan de lokalen van Showband Calypso waarin ook lessen van het muziekonderwijs gegeven worden.”

Uitdagingen en diversiteit in het onderwijs

Dat Isabelle Degezelle de bevoegdheid onderwijs kreeg, zal niet toevallig zijn. Als docent in hogeschool Vives is ze beroepshalve bij het onderwijs betrokken. Er staan heel wat uitdagingen op haar te wachten. “Het onderwijs is zeer divers en de leerkrachten krijgen steeds meer taken opgelegd. De diversiteit in de klassen wordt alsmaar groter. Het is niet evident om je als leerkracht telkens aan te passen. Denken we aan de introductie van het M-decreet, waarbij meer aandacht wordt geschonken aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ik hoop dat we daar als gemeente een bepaalde ondersteuning kunnen bieden om die invoering vlotter te laten verlopen.”

Verder zal de komende maanden veel aandacht gaan naar de nieuwe school in Heestert. “We willen deze nieuwe school kwalitatief gaan invullen en dienen nog het mobiliteitsprobleem aan te pakken. Dat zijn zaken die moeten gerealiseerd zijn voor de school in november de deuren opent.”

Als schepen van Onderwijs is Isabelle ook verantwoordelijk voor het DKO of de Kunstacademie. “Hier zitten we met het dossier van de nieuwbouw. Daarnaast is er ook nog wat werk om in orde te zijn met het decreet deeltijds kunstonderwijs (DKO).”

Naast deze projecten gaat er ook nogal wat aandacht naar de verdere optimalisatie van de infrastructuur van de Klim Op, de school in Zwevegem-Knokke en de Groene Kouter: “We zullen uiteraard ook de bevolkingsaangroei in Zwevegem blijven volgen om er het onderwijs optimaal te kunnen op afstemmen.”

Van iets andere aard is de Techniekacademie. “Daar komen jongeren vaak voor het eerst in contact met techniek en het kende in Zwevegem zijn ontstaan. Ondertussen is het in heel Vlaanderen een begrip geworden”, zegt Isabelle trots.

“Verenigingen op veel vlakken steun bieden”

Als schepen van Cultuur wil Isabelle Degezelle inzetten op het meer en beter ondersteunen van de verenigingen. “Verenigingen zijn heel belangrijk in onze samenleving, vandaar dat we ze een extra steuntje willen geven. Dit hoeft niet altijd financieel te zijn, maar op materieel vlak kan er ook ondersteuning geboden worden.”

Verder is het de bedoeling om de tarieven van de ontmoetingscentra gelijk te stellen. “We willen de prijzen voor het huren van een oc of een vergaderlokaal, in welke deelgemeente dan ook, voor de verenigingen uniform maken en betaalbaar houden. Zo worden ook alle verenigingen gelijk behandeld.”

Verder wil men de gebouwen die ter beschikking gesteld worden aan verenigingen verder optimaliseren. “De tijd dat een vereniging de exclusiviteit van een lokaal heeft, lijkt me voorbij. We moeten het gebruik ervan optimaliseren zodat meerdere verenigingen, op andere tijdstippen weliswaar, die kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan de lokalen van Showband Calypso waarin ook lessen van het muziekonderwijs gegeven worden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.